Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Užívání inhibitorů angiotenzinového systému prodlužuje přežití u pacientů s renálním karcinomem léčených sunitinibem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 25.4.2015

Užívání inhibitorů angiotenzinového systému prodlužuje přežití u pacientů s renálním karcinomem léčených sunitinibem

U pacientů s metastazujícím renálním karcinomem léčených sunitinibem může současné podávání inhibitorů angiotenzinového systému významně zlepšit celkové přežití (OS) a přežití bez progrese (PFS). Vyplynulo to z francouzské retrospektivní studie publikované v březnu 2015. Přítomnost hypertenze měla na OS a PFS jen hraniční vliv.

Autoři hledali souvislost mezi hypertenzí, užíváním inhibitorů angiotenzinového systému (ASI) a výsledky přežití u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem. Zahrnuli pacienty léčené sunitinibem v první linii na jednom francouzském pracovišti (Gustave Roussy) od dubna 2004 do listopadu 2013. U těchto pacientů zjistili přítomnost hypertenze, a to před léčbou sunitinibem a vzniklou sekundárně během užívání sunitinibu, a užívání ASI před léčbou sunitinibem i během ní.

Z 213 pacientů s průměrnou délkou sledování 3,6 roku bylo 134 hypertoniků a 105 užívalo ASI. U pacientů s hypertenzí bylo zjištěno delší OS (41,6 měsíce vs. 16,4 měsíce, p < 0,0001) i PFS (12,9 měsíce vs. 5,6 měsíce, p < 0,0001) než u pacientů bez hypertenze. Multivariantní analýza ukázala významnou souvislost mezi hypertenzí a OS (p = 0,05) a jen hraniční souvislost mezi hypertenzí a PFS (p = 0,06). Užívání ASI bylo ovšem významně spojeno jak s delším OS (poměr rizik [HR] = 0,40, 95% interval spolehlivosti [CI] 0,24–0,66, p < 0,001), tak PFS (HR = 0,55, 95% CI 0,35–0,86, p = 0,009). Souvislost mezi užíváním ASI a OS, resp. PFS byla významná nezávisle na počtu metastáz. Navíc nebyl zjištěn rozdíl mezi pacienty, kteří užívali ASI před zahájením léčby sunitinibem a během této protinádorové léčby.

Tyto výsledky svědčí pro přínos ASI u pacientů s renálním karcinomem léčených sunitinibem z hlediska celkového přežití i přežití bez progrese.

(zza)

Zdroj: Izzedine H., Derosa L., Le Teuff G., et al. Hypertension and Angiotensin System Inhibitors: impact on outcome in Sunitinib treated patients for metastaticrenal cell carcinoma. Ann Oncol. 2015 Mar 20. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Použití sunitinibu v terapii pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

Nejčastěji používanou léčbou první linie u gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST) je tyrozinkinázový inhibitor imatinib. Studie prezentovaná v prestižním časopise Cancer hodnotí použití sunitinibu u pacientů s GIST, kteří na podávání imatinibu neodpověděli či jeho podávání netolerovali.

Crizotinib má již data k použití i v první linii

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je příkladem onemocnění, v jehož léčbě byly ještě donedávna naprosto omezené možnosti. Nyní se na trhu objevuje celá řada látek cílené terapie. S tím se postupně zlepšuje i dosud zoufalá prognóza pacientů. Podmínkou vývoje je diverzifikace nemoci podle molekulárněpatologických znaků. Jednou ze drah, které je možné cíleně zasáhnout, je signální kaskáda ALK (anaplastic lymphoma kinase), kterou přímo ovlivňuje moderní lék crizotinib. 

Bosutinib v terapii nově diagnostikované chronické fáze CML

Bosutinib je duální inhibitor SRC/ABL1 tyrozinkinázy. Je indikován v léčbě rezistentní/intolerantní chronické myeloidní leukémie (CML). Studie BELA (Bosutinib Efficacy and Safety in Newly Diagnosed CML) byla zaměřena na podávání bosutinibu nemocným s nově diagnostikovou CML v chronické fázi.Všechny novinky