Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Udržovací léčba sunitinibem zlepšila přežití bez progrese u metastazujícího adenokarcinomu pankreatu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 29.10.2013

Udržovací léčba sunitinibem zlepšila přežití bez progrese u metastazujícího adenokarcinomu pankreatu

Udržovací terapie sunitinibem vedla k lepším výsledkům léčby pacientů s metastazujícím adenokarcinomem pankreatu po 1. linii chemoterapie než jejich pouhé sledování. Sunitinib podstatně zvýšil přežití bez progrese po 6 měsících i podíl pacientů se stabilizací choroby po 2 letech.

Výsledky této otevřené randomizované multicentrické studie II. fáze byly publikovány v červenci 2013 v European Journal of Cancer. Studie zahrnovala pacienty s metastazujícím adenokarcinomem pankreatu s výkonnostním stavem > 50 %, kteří byli 6 měsíců po 1. linii chemoterapie bez progrese choroby. Pacienti byli randomizováni do ramene se sledováním a do ramene s podáváním sunitinibu 37,5 mg denně do progrese choroby nebo maximálně po dobu 6 měsíců. Primárním sledovaným parametrem bylo přežití bez progrese (PFS) po 6 měsících od randomizace.

Do každého ramene bylo zařazeno 28 pacientů, přičemž z ramene se sledováním byl 1 pacient vyřazen z důvodu karcinomu ledviny. Střední doba podávání sunitinibu byla 91 dní (rozmezí 7–186 dní). PFS po 6 měsících činilo 22,2 % v rameni se sunitinibem v porovnání s 3,6 % v rameni se sledováním (p < 0,01). Celkové přežití po 2 letech bylo 22,9 % v rameni se sunitinibem a 7,1 % ve druhém rameni bez statisticky významného rozdílu (p = 0,11). V rameni se sunitinibem byl ale po 2 letech významně vyšší podíl osob se stabilizací choroby – 51,9 % vs. 21,4 % (p = 0,02). Toxicita 3.–4. stupně zahrnovala nejčastěji trombocytopenii, neutropenii, syndrom ruka-noha (ve 12 %) a průjem (v 8 %).

Jde o první randomizovanou studii účinnosti udržovací léčby u adenokarcinomu pankreatu. Přinesla slibné výsledky udržovací léčby sunitinibem po chemoterapii, které si zasluhují pozornost a další hodnocení.

Sunitinib není v této indikaci registrován.

(zza)

Zdroj: Reni M,. et al. Maintenance sunitinib or observation in metastatic pancreatic adenocarcinoma: A phase II randomised trial. Eur J Cancer. Publikováno online 27. července 2013; pii: S0959-8049(13)00545-5; doi: 10.1016/j.ejca.2013.06.041.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Těhotenství neohrožuje přežití žen s mutací BRCA1/2 a karcinomem prsu

Mezinárodní kohortová studie s více než 12 000 ženami s mutací BRCA1/BRCA2 ukázala, že těhotenství probíhající v době diagnózy karcinomu prsu nebo po této diagnóze nemá vliv na přežití.

Metabolické faktory zvyšující riziko renálního karcinomu

Česká republika patří celosvětově na přední příčky v incidenci zhoubných nádorů ledvin a jejich počet každoročně dále stoupá. Vědci již ozřejmili, že mezi rizikové faktory patří hypertenze a obezita, nyní se však zaměřili i na další příčiny.

Intermitentní léčba sunitinibem je u mRCC proveditelná a přináší snížení toxicity

Intermitentní léčba sunitinibem u dosud neléčených pacientů s metastazujícím karcinomem z renálních buněk (mRCC) s prodloužením fází bez léčby vede ke snížení toxicity, aniž by došlo ke snížené účinnosti.Všechny novinky