Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost terapie sunitinibem u pacientů s adenokarcinomem ledvin

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 27.7.2008

Účinnost terapie sunitinibem u pacientů s adenokarcinomem ledvin

U 30 % pacientů s adenokarcinomem ledvin dochází ke vzniku metastáz. K recidivě karcinomu dochází u 40 % léčených pacientů. Často je tento typ karcinomu rezistentní k chemoterapii. Lékem první volby u metastatického postižení je interleukin-2 nebo interferon alfa.

Již v několika studiích byl prokázán účinek sunitinibu u pacientů, u nichž byla předchozí terapie cytokiny bez výraznějšího vlivu. Klinická odpověď na cytokinovou terapii se uvádí kolem 5 až 20 %, medián přežití je 12 měsíců. U pacientů léčených sunitinibem je klinická odpověď na terapii ve 42 % případů.

V následující studii se autoři zabývají klinickým účinkem terapie sunitinibem v porovnání s terapií interferonem alfa. Sunitinib je inhibitor tyrozinkináz (enzymů, které hrají klíčovou úlohu v procesu buněčné proliferace). Jedná se především o tyrozinkinázy asociované s receptory pro destičkový růstový faktor a vaskulární endoteliální růstový faktor. Zmiňován je však rovněž inhibiční účinek na receptory pro faktor kmenových buněk (KIT). Uvedené faktory způsobují zpomalení procesu novotvorby cév nádoru a snižují riziko vzniku metastáz.

Do klinické multicentrické studie bylo zařazeno 750 pacientů s metastatickým adenokarcinomem ledvin bez předchozí terapie. Pacienti byli léčeni sunitinibem v dávce 50 mg/den po dobu čtyř týdnů. Následující dva týdny byli pacienti ponecháni bez léčby. Druhé skupině pacientů byl podáván interferon alfa v dávce 9 MU subkutánně třikrát týdně. Ve studii byl hodnocen medián přežití, relativní počet pacientů s příznivou odpovědí na terapii, snášenlivost terapie a její bezpečnost.

Medián přežití byl signifikantně vyšší u pacientů léčených sunitinibem (jedenáct měsíců) v porovnání se skupinou pacientů léčených interferonem alfa (pět měsíců). Terapie sunitinibem byla taktéž v přímé souvislosti s příznivou odpovědí na léčbu (31 % případů) v porovnání se skupinou pacientů léčených cytokiny (6 % případů). U pacientů léčených interferonem byla častěji pozorována únava, pacienti léčení sunitinibem trpěli častěji průjmy.

V této studii bylo prokázáno, že u pacientů s metastatickým adenokarcinomem ledvin je účinnější terapie sunitinibem v porovnání s cytokinovou léčbou (interferon alfa).

(peta)

Zdroj: Motzer RJ, et al. Sunitinib versus interferon alfa in metastatic renal-cell carcinoma. N Engl J Med 2007;356(2):115–124.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Některé varianty receptoru vitamínu D jsou spojeny se zvýšeným rizikem karcinomu prsu

Variace ve struktuře receptoru pro kalcitriol mohou podle nové studie u postmenopauzálních žen zvyšovat riziko karcinomu prsu. Vysoký příjem vitamínu D koreluje se sníženým rizikem nádorového onemocnění prsu.

Rakovina tlustého střeva v rodinné anamnéze může znamenat lepší prognózu

Výskyt kolorektálního karcinomu v rodinné anamnéze zvyšuje riziko rozvoje tohoto onemocnění. V červnovém čísle časopisu JAMA však vyšel článek, podle kterého pacienti se zatíženou rodinnou anamnézou mají paradoxně lepší prognózu, pokud se u nich kolorektální karcinom skutečně rozvine.

Prognóza kolorektálního karcinomu závisí více na hloubce invaze než na nálezu v uzlinách

Na letošním sjezdu American Society of Clinical Oncology v Chicagu byla prezentována studie, která může změnit léčebný postup až u čtvrtiny pacientů s kolorektálním karcinomem a která mění pohled na současný systém stagingu tohoto zhoubného nádoru.Všechny novinky