Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost exemestanu u ER+ karcinomu prsu není závislá na expresi progesteronových receptorů

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.7.2011

Účinnost exemestanu u ER+ karcinomu prsu není závislá na expresi progesteronových receptorů

V rámci mezinárodní studie TEAM u pacientek s časným karcinomem prsu s přítomností estrogenových receptorů (ER) proběhla podstudie, která hodnotila vliv přítomnosti progesteronových receptorů (PgR) na výsledek léčby tamoxifenem a exemestanem. Ukázala, že přínos exemestanu, prokázaný oproti tamoxifenu v hlavní studii, není ovlivněn expresí PgR.

Nedávno publikované výsledky studie TEAM (Tamoxifen and Exemestane Adjuvant Multinational trial), která probíhala po dobu 5 let v 9 zemích, prokázaly přínos exemestanu u téměř 10 000 postmenopauzálních žen s ER+ karcinomem prsu, které byly randomizovány k léčbě exemestanem nebo tamoxifenem s následným převedením na exemestan.

V předem naplánované podstudii byla u 4 325 žen zjištěna přítomnost progesteronových receptorů ve vzorcích nádorové tkáně odebrané před zahájením léčby. Výsledky kvantitativní analýzy a imunohistochemické analýzy byly porovnány s výsledky přežití bez projevů choroby v jednotlivých terapeutických skupinách.

Z vyšetřených pacientek mělo 23 % nízký výskyt PgR (allred skóre ˂ 4) a 77 % vysoký výskyt PgR (allred skóre ≥ 5). Nebyl zjištěn žádný vliv přítomnosti PgR na výsledek léčby exemestanem oproti tamoxifenu (poměr rizik u PgR↑ 0,83, 95% CI 0,65–1,05; poměr rizik u PgR↓ 0,85, 95% CI 0,61–1,19, p = 0,002). Byl pozorován trend většího terapeutického účinku exemestanu u pacientek s vysokou expresí ER.

Exprese progesteronových receptorů není prediktorem přínosu preferenčního podávání exemestanu oproti tamoxifenu u postmenopauzálních pacientek s časným ER+ karcinomem prsu. Zdá se, že přínos exemestanu je ještě výraznější u pacientek s vysokou expresí estrogenových receptorů.

(zza)

Zdroj: Barlett J. M., Brookes C. L., Robson T., et al. Estrogen receptor and progesterone receptor as predictive biomarkers of response to endocrine therapy: a prospectively powered patology study in the tamoxifen and exemestane adjuvant multinational trial. J Clin Oncol. 2011; 29 (12): 1531–1538.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nádorový trombus u karcinomu ledviny v nové TNM klasifikaci

Vliv přítomnosti nádorového trombu u karcinomu ledviny na prognózu pacientů s tímto onemocněním byl dlouho diskutovaným problémem.

Vztah mezi mutací genu BRCA2 a vyšší mírou přežití u pacientek s karcinomem ovarií

Ženy s karcinomem ovarií, které mají mutaci genu BRCA2, přežijí onemocnění s větší pravděpodobností než nositelky mutace genu BRCA1 nebo ženy bez mutací zmíněných genů.

Postoperační kvalita života, stav potence a kontinence po radikální retropubické prostatektomii

Autoři studie publikované v květnovém vydání časopisu The Journal of Urology se zaměřili na charakteristiky pacientů a nádorů, které by umožnily lépe predikovat stav kontinence, potence a fyzického i duševního zdraví po absolvování radikální prostatektomie.Všechny novinky