Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost a bezpečnost laparoskopické nefrektomie u pacientů s komorbiditami

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 30.12.2008

Účinnost a bezpečnost laparoskopické nefrektomie u pacientů s komorbiditami

Laparoskopická nefrektomie je při léčbě onemocnění ledvin standardní metodou. Účinnost této metody u pacientů s několika závažnými komorbiditami ale prozatím nebyla ověřována. Cílem retrospektivní studie lékařů z japonské Chiba University bylo porovnání účinnosti a bezpečnosti laparoskopické chirurgie ve skupině pacientů s několika komorbiditami se skupinou pacientů bez závažných komorbidit.

U 20 pacientů se třemi a více komorbiditami byl sledován předoperační stav, průběh laparoskopické nefrektomie a období rekonvalescence. Do kontrolní skupiny bylo zařazeno 46 pacientů s méně než třemi komorbiditami. Mezi celkem 66 pacienty bylo 48 mužů a 18 žen, průměrný věk v obou skupinách byl 62,3 roku (respondenti se věkem pohybovali v rozmezí 24 a 83 let).

Data pacientů v obou skupinách byla vyhodnocena podle anesteziologického skóre ASA (American Society of Anesthesiology), pacienti byli porovnáni z hlediska předchozích chirurgických zákroků, délky trvání operačního výkonu, ztráty krve, velikosti tumoru, komplikací v průběhu operace i následných komplikací, doby do perorálního příjmu potravy a délky hospitalizace.

Věk i skóre ASA pacientů s významnými komorbiditami byly výrazně vyšší než u kontrolní skupiny. Všechny ostatní ukazatele se ale v obou skupinách, které se laparoskopii podrobily, takřka shodovaly. Incidence atelektázy však byla u laparoskopické nefrektomie znatelně vyšší než u klasické operativy.

Laparoskopická nefrektomie je podle japonské studie pro starší pacienty s významnými komorbiditami bezpečnou a minimálně invazivní metodou. Je ale zapotřebí dalšího výzkumu možností prevence atelektázy.

(hak)

Zdroj: Yukio Naya, Toyofusa Tobe, Takahito Suyama, Kazuhiro Araki, Akira Komiya, Hiroyoshi Suzuki, Tatsuo Igarashi, Tomohiko Ichikawa: The efficacy and safety of laparoscopic nephrectomy in patients with three or more comorbidities, International Journal of Urology, 14, 2007, 1, 17–20, 1442–2042, 0919–8172.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Jak sunitinib ovlivňuje imunitní odpověď

V imunobiologii renálních karcinomů jsou popisovány tři hlavní typy buněk, které přispívají k imunosupresi – T-regulační, T-helper typu 2 a supresorové buňky. U tumorů jsou dobře zdokumentovány zvýšení buněčné exprese Treg a změna T-buněčné odpovědi z typu 1 na typ 2.

Endoskopie v časných stadiích karcinomu prsu

Terapeutickou možností u časných forem rakoviny prsu se stává využití endoskopicky asistované mastektomie spolu s biopsií sentinelové uzliny a okamžitou rekonstrukcí prsu implantátem. Tento postup má mnohem lepší estetické výsledky a zároveň zůstává zachována onkologická kontrola nad onemocněním.

Reprodukční faktory a riziko karcinomu prsu u žen s mutacemi BRCA1 a BRCA2

Je dobře známo, že multiparita a kojení pomáhají snižovat riziko karcinomu prsu v obecné populaci, zatímco užívání perorálních kontraceptiv toto riziko mírně zvyšuje. Vliv těchto faktorů na riziko karcinomu prsu u žen s mutacemi v genech BRCA 1 a BRCA 2 je však dosud méně jasný.Všechny novinky