Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

U starších pacientů s metastazujícím renálním karcinomem se není třeba obávat léčby sunitinibem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 26.4.2014

U starších pacientů s metastazujícím renálním karcinomem se není třeba obávat léčby sunitinibem

Retrospektivní analýza 6 studií s 1 059 pacienty ukázala, že léčbu sunitinibem lze bezpečně a s klinickým přínosem podávat i u pacientů starších 70 let.

Analýza provedená odborníky z několika zemí celého světa zahrnovala pacienty s metastazujícím karcinomem z renálních buněk léčené sunitinibem v první i vyšší linii. Porovnávala délku přežití bez progrese choroby (PFS) a celkového přežití (OS) mezi pacienty mladšími 70 let (n = 857, 81 %) a pacienty ve věku 70 a více let (n = 202, 19 %).

Výsledky ukázaly srovnatelnou střední délku PFS i OS u mladších i u starších pacientů, a to jak při podávání sunitinibu v první linii (PFS: 9,9 vs. 11 měsíců, p = 0,26, OS: 23,6 vs. 25,6 měsíce, p = 0,54), tak u pacientů refrakterních na léčbu cytokiny (PFS: 8,1 vs. 8,4 měsíce, p = 0,34, OS: 20,2 vs. 15,8 měsíce, p = 0,57).

Výskyt nežádoucích příhod souvisejících s léčbou byl v některých případech vyšší u starších pacientů v porovnání s pacienty do 70 let. Jednalo se o únavu (69 vs. 60 %), kašel (29 vs. 20 %), periferní otok (27 vs. 17 %), anémii (25 vs. 18 %), sníženou chuť k jídlu (29 vs. 13 %) a trombocytopenii (25 vs. 16 %), všechna p < 0,05. Ve skupině mladších pacientů se častěji objevoval syndrom ruka–noha (32 vs. 24 %).

Autoři došli k závěru, že věk nad 70 let by neměl být důvodem obav z podávání sunitinibu v léčbě metastazujícího renálního karcinomu a že i pro tyto pacienty může být sunitinib významným přínosem.

(zza)

Zdroj: Hutson T. E., Bukowski R. M., Rini B. I., et al. Efficacy and safety of sunitinib in elderly patients with metastatic renal cell carcinoma. Br J Cancer. 2014 Mar 4; 110 (5): 1125–32; doi: 10.1038/bjc.2013.832. Epub 2014 Jan 16.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Tkáňové miRNA mohou být prediktorem účinku sunitinibu u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem

MikroRNA (miRNAs) jsou malé nekódující RNA, které regulují posttranskripční fázi genové exprese. Hladiny miRNAs jsou změněny u řady onemocnění včetně nádorových. Jedná se o vysoce stabilní molekuly, které mohou být kvantitativně prokazovány v tkáních a tělesných tekutinách. To je jeden z důvodů, proč se o těchto molekulách hovoří jako o slibných biomarkerech i sunitinibu.

Zkušenosti s Aromasinem u obézních žen s karcinomem prsu

Obézních žen s karcinomem prsu celosvětově přibývá a bohužel mají obecně horší prognózu přežití. Předpokládá se, že velký vliv na léčbu má inzulinová rezistence. Proto je třeba hledat vhodnou léčbu i pro tuto širokou znevýhodněnou skupinu nemocných.

Afatinib – nová naděje pro nemocné s nemalobuněčným plicním karcinomem

Pokroky v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) jsou viditelné a to dává naději nejen nemocným s touto diagnózou. Důkazem toho je nový lék – afatinib, který byl v EU na podzim 2013 schválen k použití pro nemocné s NSCLC.Všechny novinky