Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Tamoxifen mění kognitivní schopnosti pacientek

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 25.7.2010

Tamoxifen mění kognitivní schopnosti pacientek

Holandská studie porovnává neuropsychologický profil tamoxifenu a exemestanu v terapii nádorového onemocnění prsu u žen v menopauze. Antagonista estrogenních receptorů tamoxifen se v léčbě rakoviny prsu používá již třicet let. Podle výsledků studie tamoxifen snižuje některé kognitivní schopnosti včetně různých typů paměti.

Zhoršená pozornost vlivem tamoxifenu

Volba hormonální (endokrinní) protinádorové terapie u postmenopauzálních žen s rakovinou prsu se řídí bezpečnostním profilem léčiva a integrita neuropsychologických funkcí je žádoucí. Celkově podstoupilo neuropsychologické hodnocení 299 žen, z nichž rakovinou prsu trpělo 179 pacientek. Testování na kognitivní funkce proběhlo na začátku hormonální protinádorové terapie a 12 měsíců poté.

Ženy, kterým byl po dobu 12 měsíců podáván tamoxifen (80), dosáhly nižší skóre v testech na verbální paměťové funkce a v dalších kognitivních testech v porovnání se skupinou užívající inihibitor aromatázy exemestan (99). Oproti kontrolní skupině bez rakoviny prsu se pacientkám užívajícím tamoxifen (Nolvadex) například zhoršila schopnost přepínání pozornosti mezi jednotlivými úseky zadaného úkolu. U žen léčených exemestanem (Aromasin) byla tato tendence menší a statisticky nevýznamná oproti kontrolní skupině. U skupiny s tamoxifenem byl zaznamenán pomalejší pochod zpracování informací v porovnání s exemestanem.

Nejasný mechanismus účinku tamoxifenu na mozek

Prakticky žádný rozdíl nebyl pozorován mezi sledovanými skupinami v oblasti vizuální paměti, pracovní paměti, slovní plynulosti, reakční pohotovosti a motorické rychlosti. Příčina horších kognitivních testů u pacientek léčených tamoxifenem není známa. Autoři studie spekulují o prospěšném vlivu estrogenů na mozkové buňky, který je neutralizován antagonizujícím působením tamoxifenu.

Podle amerického National Cancer Institute má život zachraňující tamoxifen v protinádorové terapii rakoviny prsu i nadále své pevné místo a jeho prospěch významně převažuje potenciální riziko dlouhodobé léčby.

(thom)

Zdroj:
Schilder CM, Seynaeve C et al: Effects of tamoxifen and exemestane on cognitive functioning of postmenopausal patients with breast cancer: results from the neuropsychological side study of the tamoxifen and exemestane adjuvant multinational trial. J Clin Oncol 2010(Mar 10);28(8):1294-1300.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Výzkum rezistence k sunitinibu u renálního karcinomu

Vědci z amerického Van Andel Research Institute nalezli způsob, jak zvrátit rezistenci renálního karcinomu k sunitinibu, který je v současné době lékem první volby v chemoterapii renálního karcinomu z jasných buněk.

Přítomnost genetické mutace BRCA vede k častějšímu výskytu rakoviny i ve druhém prsu

Ženy s rakovinou prsu, které jsou mladší než 55 let a které mají vrozenou mutaci genu BRCA1 nebo BRCA2, mají oproti ženám bez této mutace čtyřikrát vyšší pravděpodobnost, že se u nich rozvine nádor také v kontralaterálním prsu.

Káva ani slazené nápoje nezvyšují riziko kolorektálního karcinomu

Podle výsledků nové studie zaměřené na vztah kávy, čaje a limonád ke vzniku kolorektálního karcinomu je možné popíjet bez obav kávu i slazené nápoje. Časté pití čaje je podle studie spojeno s mírným zvýšením rizika vzniku karcinomu, tento výsledek však může být způsoben dalšími proměnnými.Všechny novinky