Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sutent účinný i u rakoviny pankreatu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 27.12.2010

Sutent účinný i u rakoviny pankreatu

Nezávislé přezkoumání účinku Sutentu (sunitinib) firmy Pfizer v terapii pankreatického neuroendokrinního tumoru ve 3. fázi klinického hodnocení potvrdilo původní výsledky investigátorů. Oproti placebu sunitinib statisticky významně zlepšuje prodloužení života bez progrese nádoru.

Klinické hodnocení bylo pozastaveno v únoru 2009 poté, co komise monitorující předběžné výsledky vyhodnotila lék Sutent jako účinný. Sutent byl ihned doporučen pacientům. Nová revize však byla vyžádána kvůli riziku možné systematické chyby (profil nežádoucích účinků byl předvídatelný a rozdělení účastníků studie do jednotlivých léčebných režimů možná chybné). Retrospektivní, zaslepená, nezávislá recenze však na podskupině pacientů původního klinického hodnocení ukázala, že výsledky nejsou zkreslené a že opravdu došlo k významnému prodloužení života bez postupu nádorového bujení.

Výsledky 3. fáze klinického hodnocení byly poprvé prezentovány na multidisciplinárním kongresu Evropské společnosti lékařské onkologie minulý rok. Investigátoři v rámci své studie hodnotili bezpečnost a účinnost kontinuálně podávaného sunitinibu v dávce 37,5 mg/den oproti placebu u pacientů s dobře diferencovanými nádorovými buňkami pankreatických ostrůvků nereagujících na léčbu. Z prozatímní analýzy vyplývá, že střední hodnota přežití bez progrese byla 11,1 měsíce u pacientů na sunitinibu oproti necelému půl roku ve skupině s placebem. Poměr rizik byl 0,397 pro sunitinib (p < 0,001), což znamená zlepšení v 60 % případů.

Sunitinib patří ke standardní první linii léčby u metastazující rakoviny ledvin. U tohoto typu nádorového bujení prodloužil celkovou dobu přežití nemocných o více než dva roky. Byl rovněž úspěšně schválen v léčbě imatinibrezistentního gastrointestinálního stromálního tumoru. Účinnost sunitinibu pro typ rakoviny slinivky břišní je tedy také slibná.

(Thom)

Zdroj:
Niccoli, P., Raoul, J., Bang, Y., et al. Updated safety and efficacy results of the phase III trial of sunitinib (SU) vs placebo (PBO) for treatment of pancreatic neuroendocrine tumors (NET). Prezentováno na setkání American Society of Clinical Oncology, 4.–8. 6. 2010.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání vlivu tamoxifenu a exemestanu na tloušťku endometria

Studie nedávno uveřejněná v časopise Gynecologic Oncology měla za úkol zhodnotit vliv dvou léků – exemestanu a tamoxifenu – na tloušťku endometria u pacientek léčených adjuvantní terapií kvůli estrogenreceptor pozitivnímu postmenopauzálnímu karcinomu prsu.

Rakovina močového měchýře v Saúdské Arábii

Arabské zdravotnictví i přes obrovskou sumu každoročně investovaných prostředků a neustálý příliv odborníků ze Západu pořád zaostává za vyspělými zeměmi.

Současné léčebné možnosti karcinomu ledvin II.

Léčba zhoubných nádorů ledvin se odvíjí od typu a rozsahu nádorů a celkového stavu onemocnění. Obecně lze zasáhnout chirurgicky, podat systémovou terapii, radiační terapii a paliativní léčbu.Všechny novinky