Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sunitinibem indukovaná hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako prediktory dobré odpovědi na léčbu u metastatického renálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 24.11.2014

Sunitinibem indukovaná hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako prediktory dobré odpovědi na léčbu u metastatického renálního karcinomu

Je možné použít rozvoj sunitinibem indukované hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako nové biomarkery účinnosti sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC)?

Do studie bylo zahrnuto 181 po sobě následujících pacientů s mRCC, kteří byli léčeni sunitinibem. Z této skupiny dostávalo 39 (22 %) pacientů sunitinib v dávce 50 mg/den po dobu 4 týdnů a poté následovala 2týdenní pauza, dalších 80 (44 %) pacientů dostávalo 37,5 mg/den kontinuálně a 62 (34 %) pacientů 25 mg/den kontinuálně. Analyzovány byly léčbou navozené nežádoucí účinky (NÚ) a jejich vliv na výsledky léčby.

Během léčby sunitinibem se hypertenze rozvinula u 60 (33 %) pacientů, u 88 (49 %) pacientů byla přítomna neutropenie a 135 (75 %) pacientů trpělo trombocytopenií. Tyto NÚ byly signifikantně asociovány s delším intervalem bez progrese (PFS; pacienti s hypertenzí 15,7 vs. pacienti bez hypertenze 6,7 měsíce; pacienti s neutropenií 14,6 vs. pacienti bez neutropenie 6,9 měsíce; pacienti s trombocytopenií 10,4 vs. pacienti bez trombocytopenie 4,2 měsíce; p < 0,0001) a celkovým přežitím (OS; pacienti s hypertenzí 37,5 vs. pacienti bez hypertenze 16,2 měsíce; pacienti s neutropenií 33,7 vs. pacienti bez neutropenie 13,2 měsíce; pacienti s trombocytopenií 22,3 vs. pacienti bez trombocytopenie 13,2 měsíce, p ≤ 0,008). Všechny tři NÚ byly asociovány se signifikantně delším PFS a OS u všech podávaných dávek sunitinibu. Pacienti, u kterých se vyvinuly všechny tři NÚ současně, měli lepší výsledky než pacienti bez těchto NÚ – odpověď na léčbu byla 47 % u pacientů ve všemi třemi NÚ vs. 4 % u pacientů bez NÚ, medián PFS byl u pacientů se všemi třemi NÚ 27,1 měsíce vs. 3,5 měsíce u pacientů bez NÚ. OS u pacientů se všemi třemi NÚ nebylo dosaženo vs. 5,3 měsíce u pacientů bez NÚ (všechna p < 0,0001).

Rozvoj hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako NÚ léčby sunitinibem u pacientů s mRCC je pozitivním prediktorem léčebné odpovědi. Tyto výsledky mohou pomoci individualizovat dávkování sunitinibu s ohledem na běžné NÚ spojené s léčbou sunitinibem.

(epa)

Zdroj: Rautiola J., Donskov F., Peltola K., et al. Sunitinib-induced hypertension, neutropenia and thrombocytopenia as predictors of good prognosis in metastatic renal cell carcinoma patients. BJU Int. 2014 Sep 23; doi: 10.1111/bju.12940. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Bezpečnostní profil bosutinibu v terapii nově diagnostikované chronické fáze CML

Sledování pacientů s nově diagnostikovanou chronickou fází chronické myeloidní leukémie léčených imatinibem či bosutinibem ukázala, že bosutinib má i přes širší léčebný záběr tolerovatelný bezpečnostní profil a nežádoucí příhody jsou kontrolovatelné změnou dávek léku či konkomitantní medikací.

Kombinovaná terapie axitinibem a crizotinibem ovlivňuje kostní metastázy u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC) je jednou z hlavních příčin úmrtí mužů ve spojení s nádorovým onemocněním. Primární příčinou mortality a morbidity těchto pacientů jsou kostní metastázy a remodelace, která vede k osteoplastickým a osteolytickým lézím. Relativně krátce je známo, že multikinázový inhibitor (VEGFR2 and c-MET inhibitor) cabozantinib má účinek na kostní léze těchto pacientů. V předkládané studii se autoři zaměřili na jiné multikinázové inhibitory – axitinib (VEGFR inhibitor) a crizotinib (c-MET inhibitor) – a jejich efekt při kombinovaném podávání myším modelům s CRPC.

Efekt axitinibu v terapii pokročilého papilárního renálního karcinomu – kazuistika

Papilární renální karcinom (pRCC) typu 2 má velmi špatnou prognózu, a to zejména v případě, že je onemocnění pokročilé, tedy spojené s metastázami. Následující kazuistika ukazuje dobrou odpověď na léčbu axitinibem v druhé linii.Všechny novinky