Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sunitinib vedl k dramatické redukci velikosti jaterní metastázy renálního karcinomu – kazuistika

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 18.11.2013

Sunitinib vedl k dramatické redukci velikosti jaterní metastázy renálního karcinomu – kazuistika

Sunitinib byl vyvinut jako biologická cílená léčba a v současné době je zařazen do terapeutických protokolů u pokročilého renálního karcinomu (RCC). Vede k lepší kontrole tohoto onemocnění. Recentně byla japonskými lékaři publikována kazuistika ženy s RCC a inoperabilní velkou metastázou v játrech. Podávání sunitinibu mělo dramatický efekt na zmenšení metastázy, která se následně stala operovatelnou.

Prezentovaná pacientka onemocněla RCC ve 42 letech, nádor byl hodnocen jako T2N0M0, stadium 2. Pacientka podstoupila pravostrannou nefrektomii. Po 12 letech přichází k lékaři s bolestmi břicha lokalizovanými vpravo. Při vyšetření CT byla v játrech, dominantně v pravém laloku, popsána velká metastáza (22 × 17 cm) a dále metastatické postižení levé ledviny. V tuto chvíli onkolog zahájil terapii sunitinibem v dávce 50 mg/den po dobu 4 týdnů následovanou dvoutýdenním vysazením léku. Během terapie tímto tyrozinkinázovým inhibitorem byly zaznamenány známé nežádoucí účinky, jakými jsou hepatopatie, trombocytopenie či anémie. Celkově žena absolvovala 8 terapeutických sérií v dávkování upraveném dle aktuální toxicity. Na CT snímcích, které byly pořízeny po dokončení této léčby, bylo popsáno dramatické zmenšení jaterní metastázy (nejdelší průměr 9 cm) a mohla být provedena resekce postiženého jaterního laloku. Při histologickém vyšetření resekátu nebyly v oblastech bez prorůstání metastáz zastiženy významné známky toxického jaterního postižení. Při terapii sunitinibem došlo také ke zmenšení metastáz v levé ledvině a pacientka následně podstoupila radiofrekvenční ablaci. Jeden rok po výkonu je pacientka v dobrém stavu, bez známek onemocnění.

Sunitinib v tomto případě umožnil pacientce s původně neoperabilním metastatickým postižením jater podstoupit operační výkon. Důležitou informací je i fakt, že toxická hepatopatie při této terapii není významná a zlepšuje prognózu pacientů po velkém operačním jaterním výkonu.

(eza)

Zdroj: Mitomo S. et al. Sunitinib treatment enabling resection of massive liver metastasis: a case report. J Med Case Rep. 2013 Oct 3; 7 (1): 234.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Obezita, diabetes a přežívání pacientek s časným stadiem rakoviny prsu

Obezita a diabetes se stávají epidemií na mnoha místech světa. Oba faktory jsou navíc dle nejnovějších dat spojeny s vyšším rizikem vzniku rakoviny prsu a také s horšími výsledky její léčby.

Mutace BRCA1/2 nezvyšuje vliv perorální antikoncepce na riziko karcinomu prsa a ovarií

Metaanalýza klinických studií ukázala, že souvislost mezi užíváním perorální antikoncepce a karcinomem prsu a ovaria je u žen s mutací BRCA1/2 stejná jako u obecné populace.

Udržovací léčba sunitinibem zlepšila přežití bez progrese u metastazujícího adenokarcinomu pankreatu

Udržovací terapie sunitinibem vedla k lepším výsledkům léčby pacientů s metastazujícím adenokarcinomem pankreatu po 1. linii chemoterapie než jejich pouhé sledování.Všechny novinky