Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sunitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledviny

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 12.2.2009

Sunitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledviny

Sunitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledviny dosahoval v komparativní studii v primárním hodnoceném parametru, tj. v mediánu přežití bez progrese onemocnění (PFS – progression free survival) lepších výsledků ve srovnání s léčbou interferonem alfa.

K sekundárním parametrům se řadí celkové přežití (OS – overall survival) a procento léčebných odpovědí. Procento léčebných odpovědí vyznělo příznivě opět pro sunitinib, kde dosahovalo 47 %, zatímco u interferonu bylo dosaženo léčebné odpovědi pouze ve 12 %. Ve skupině sunitinibu došlo navíc ke stabilizaci onemocnění ve 40 %.

Medián celkového přežití byl u sunitinibu 26,1 měsíce a u interferonu alfa 21,8 měsíce. Nejpřesnější údaje o účincích sunitinibu však přináší analýza provedená u pacientů, kteří dostávali terapii pouze podle protokolu a nebyli následně převáděni na jinou léčbu. U těchto pacientů byl medián přežití u sunitinibu 28,1 měsíce oproti 14,1 měsíce u pacientů léčených interferonem alfa. U pacientů, kteří byli v průběhu léčby převedeni (cross-over) z interferonu alfa na sunitinib, dosáhl medián celkového přežití 26,4 měsíce oproti 20 měsícům u skupiny léčených interferonem alfa.

Je pozoruhodné, že u metastazujícího karcinomu ledviny byl při léčbě sunitinibem poprvé překonán medián přežití dva roky. Toho se dosud nepodařilo dosáhnout žádnou jinou terapií.

Zajímavé je také farmakoekonomické srovnání sunitinibu s ostatními léky (sorafenib, temsirolim, kombinace bevacizumab + interferon alfa) užívanými v léčbě renálního karcinomu. Náklady na terapii sunitinibem v desetiletém horizontu byly mírně vyšší ve srovnání se sorafenibem a nižší ve srovnání s temsirolimem a kombinací bevacizumab + interferon alfa.

V neposlední řadě pacienti léčení sunitinibem dosáhli nejvyššího prodloužení kvality života (QALYs – quality-adjusted life years) ve srovnání se všemi ostatními léčebnými preparáty. Nejefektivnější volbou v poměru nákladů a přínosu byl tedy jednoznačně sunitinib.

(jos)

Zdroj: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Ústav farmakologie 3. LF UK, Plzeň, předneseno na ASCO Chicago 2008, Abstract 5024, 5048, ICACT 2008, Abstract OR 20.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Hladina estradiolu při statistickém hodnocení rizika karcinomu prsu

Pro hodnocení rizik vzniku karcinomu prsu bylo vyvinuto již několik statistických modelů. Modely se snaží stanovit podle jasných kritérií individuální riziko vzniku karcinomu prsu. Studie se zabývají cirkulujícími hladinami estradiolu u žen s karcinomem prsní žlázy.

Léčba hormondependentních nádorů

Vývoj a léčba hormondependentních nádorů souvisí s funkcí pohlavních steroidních hormonů. Naše znalosti o významu pohlavních hormonů ve fyziologii endokrinních orgánů, prsu, edometria a prostaty se významně rozšířily.

Jizvení plicní tkáně může zvyšovat riziko vzniku karcinomu plic

Lokalizovaný zánětlivý proces a jizvení plicní tkáně, diagnostikované rentgenologicky, jsou spojeny s rizikem pozdějšího vzniku rakoviny plic. Alespoň to vyplývá ze skupinové analýzy, která byla publikována v listopadu 2008.Všechny novinky