Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sunitinib v nižších dávkách v pozměněném dávkovacím schématu u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny – možnost snížení toxicity

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 5.1.2015

Sunitinib v nižších dávkách v pozměněném dávkovacím schématu u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny – možnost snížení toxicity

Sunitinib je orální inhibitor tyrozinkináz. Používá se jako standardní terapie první volby u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny (mRCC). Nicméně toxicita této léčby může vést k dočasnému přerušení léčby, které pak může mít za následek sníženou účinnost terapie. Japonští autoři se pokusili zjistit, zda modifikace zavedeného schématu může pomoci udržet účinnost léčby a současně redukovat výskyt nežádoucích účinků spojených s podávaným lékem.

Klasické používané schéma je šestitýdenní, kdy je lék podáván v dávce 50 mg/den 4 týdny, po nichž následuje dvoutýdenní pauza. Zkoumaná modifikace představovala podávání dávky 25 mg/den vždy 2 týdny s následující týdenní pauzou. Celkově do sledované kohorty pacientů lékaři zahrnuli 6 pacientů. Sunitinib byl podáván podle modifikovaného schématu v pravidelných cyklech až do výskytu neudržitelné toxicity. Medián doby podávání léčby byl 24 měsíců (9–40 měsíců). U všech pacientů bylo dosaženo stabilizace onemocnění trvající déle než 6 měsíců. Mezi nejdůležitější pozorované nežádoucí účinky léčby patřily neutropenie, únava a proteinurie, přičemž všechny byly kontrolovatelné.

Autoři shrnují, že modifikované schéma terapie pomohlo snížit toxicitu spojenou s léčbou. Studie však probíhala na malém počtu pacientů a k potvrzení výsledků by bylo nezbytné provést další prospektivní studie.

(eza)

Zdroj: Makino K., et al. Efficacy and tolerability of a low-dose, 2-week administration of sunitinib followed by a week rest (2/1 schedule) for metastatic renal cell carcinoma: a single center experience of six cases. BMC Res Notes 2014 Dec 4; 7 (1): 872.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Axitinib testován pro různé histologické podtypy pokročilého karcinomu štítné žlázy

Axitinib je potentní inhibitor receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor. Ve fázi 2 klinické studie byla prokázána jeho účinnost také u pokročilé rakoviny štítné žlázy.

Bosutinib prokázal účinnost a bezpečnost v léčbě nově diagnostikované chronické myeloidní leukémie

Výsledky 24měsíčního následného sledování pacientů ze studie BELA, která porovnávala bosutinib s imatinibem u pacientů s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií (CML), ukázaly dobrou a přetrvávající účinnost bosutinibu a řešitelný profil bezpečnosti.

Sunitinibem indukovaná hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako prediktory dobré odpovědi na léčbu u metastatického renálního karcinomu

Je možné použít rozvoj sunitinibem indukované hypertenze, neutropenie a trombocytopenie jako nové biomarkery účinnosti sunitinibu u pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC)?Všechny novinky