Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sunitinib (Sutent) v léčbě nádoru a metastáz rakoviny prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 11.12.2011

Sunitinib (Sutent) v léčbě nádoru a metastáz rakoviny prsu

Metastázy jsou běžným jevem a hlavní příčinou úmrtí u onkologických pacientů. Při lymfangiogenezi se vytvářejí nové lymfatické cévy a ta je pokládána za součást mechanismu tvorby metastáz. Sunitinib je multikinázový inhibitor, který blokuje receptor pro tyrozinkinázu včetně receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGFR). Ačkoliv sunitinib je klinicky dostupný inhibitor angiogeneze, jeho účinky na lymfangiogenezi a metastázy do lymfatických uzlin zůstávají nejasné. Účelem této studie bylo prozkoumat účinky sunitinibu na receptor cévního endoteliálního růstového faktoru 3 (VEGFR-3) a s tím spojenou lymfangiogenezi.

V lymfatických endoteliálních buňkách ošetřených sunitinibem byly sledovány jeho účinky na stupeň fosforylace receptoru VEGFR-2/3 a na jiné signální molekuly. Rovněž byl zkoumán růst lymfatického endotelu indukovaný VEGF a formování lymfatických kapilár. Pro studii in vivo byly transplantovány buňky karcinomu prsu exprimující luciferázu do tukové vrstvy laboratorních myší. Po léčbě sunitinibem a s použitím anti-VEGFR-2 protilátky byla proměřena hustota kapilár a lymfatických cév.

V lidském lymfatickém endotelu sunitinib blokoval fosforylaci jak VEGFR-2, tak i VEGFR-3 receptoru indukovanou VEGF-C nebo VEGF-D. Dále inhiboval aktivaci níže položených extracelulárních molekul signálem regulovaných kináz 1/2 (ERK1/2) a Akt (proteinkináza B). Sunitinib také oslaboval buněčnou proliferaci indukovanou VEGF-C/D a zabraňoval tvorbě kapilár a migraci u lymfatického endotelu, které jsou indukovány VEGF-C. Naproti tomu podání anti-VEGFR-2 ukazuje jen částečný účinek na růst a funkci lymfatického endotelu. Autoři použili linii buněk karcinomu prsu, které exprimují luciferázu jako model metastazujícího nádoru. Léčba sunitinibem (40 mg/kg/den) inhibovala růst primárního tumoru, který byl implantován do myšího prsního tuku a signifikantně redukovala počet krevních a lymfatických cév v nádoru. Navíc byl značně omezen rozvoj axilárních metastáz. Sunitinib byl účinnější než DC 101 (protilátka proti myšímu VEGFR-2).

Tyto výsledky ukazují na to, že sunitinib může být přínosný v léčbě karcinomu prsu tím, že potlačuje lymfangiogenezi a metastazování do lymfatických uzlin prostřednictvím inhibice zvláště důležitého VEGFR-3.

(nami)

Zdroj: Yasuo Kodera, et al. Sunitinib inhibits lymphatic endothelial cell functions and lymph node metastasis in a breast cancer model through inhibition of vascular endothelial growth factor receptor 3. Breast Cancer Research 2011;13:R66. Doi:10.1186/bcr2903

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Exemestan v prevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen

Recentně publikovaná studie v prestižním časopise The New England Journal of Medicine ukázala, že inhibitor aromatáz exemestan je užitečný v chemoprevenci karcinomu prsu u postmenopauzálních žen, které jsou v mírně zvýšeném riziku tohoto onemocnění.

Diabetes a nádorová onemocnění – co mají společného?

Vztah diabetu a nádorových onemocnění se předpokládal již dříve, především kvůli strukturální podobnosti inzulinu a růstových faktorů. Přesné mechanismy vztahu metabolismu a neoplastických procesů ale nebyly známy. Přímou souvislost se podařilo prokázat až nedávno harvardskému týmu.

Lék na rakovinu ledvin Torisel je úspěšný i v léčbě mezoteliomu

Lék Torisel (účinná látka temsirolimus), který je běžně používán k léčbě rakoviny ledvin, prokázal výhodné vlastnosti i při léčbě nebezpečného zhoubného onemocnění pohrudnice – mezoteliomu.Všechny novinky