Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sunitinib-rechallenge v léčbě metastatického karcinomu ledvin – výsledky studie RESUME

Specializace: onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 20.4.2017

Sunitinib-rechallenge v léčbě metastatického karcinomu ledvin – výsledky studie RESUME

Autoři prezentované studie prokázali, že rezistence k inhibitoru tyrosinkinázy (TKI) sunitinibu může být tranzientní, a lze tedy profitovat z jeho opětovného nasazení po určité době v rámci sekvenční terapie metastatického renálního karcinomu (mRCC).

Úvod

Sunitinib je standardem v 1. linii léčby mRCC. Bohužel v průběhu této léčby dochází dříve či později k rozvoji rezistence a k progresi onemocnění. Několik studií již ovšem poukázalo na benefity použití alternativního TKI v sekvenční léčbě mRCC. Cílem francouzské studie s akronymem RESUME bylo zjistit, zda by znovupodání sunitinibu (tzv. sunitinib-rechallenge) po určité době mohlo přinést pozitivní výsledky.

Metodika studie a sledovaná populace nemocných

Všem účastníkům studie byl v období od ledna 2006 do května 2013 opětovně podán sunitinib ve 3. a vyšší linii léčby. Retrospektivně a/nebo prospektivně byly zaznamenávány anamnestické údaje o pacientech, snášenlivost léčby, terapeutické postupy a klinický efekt jak sekvenční léčby (použití sunitinibu jakožto léku volby následovaného jiným cíleným léčivem), tak i opětovného nasazení sunitinibu.

Velkou část nemocných (n = 50) tvořili muži (74 %), jejich průměrný věk v době diagnózy činil 59,3 roku. Téměř všichni (98 %) trpěli světlobuněčným mRCC a měli skóre ECOG PS (Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status) 0 či 1 (92,6 %). Radikální nefrektomii podstoupilo v minulosti 96 % z nich. Většina nemocných (96 %) měla dobrou nebo střední prognózu podle kritérií Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) při 1. linii léčby.

Iniciální dávka sunitinibu činila 50 mg denně (režim 4/2) u 87,5 % pacientů v 1. linii léčby a u 34,7 % pacientů po opětovném nasazení sunitinibu nebo 37,5 mg denně (režim 4/2) u 10,4 % pacientů v 1. linii léčby a u 53,1 % pacientů po opětovném nasazení sunitinibu.

Výsledky

Celková odpověď (ORR) na iniciální terapii sunitinibem dosáhla 52,1 % a medián přežití bez progrese (PFS) byl 18,4 měsíce (95 % CI 12,4–23,7). Většina nemocných (83,3 %) tuto léčbu přerušila z důvodu progrese nádorového onemocnění. V mezidobí přijímali alternativní TKI (82,6 %), inhibitor kinázy mTOR (97,8 %), eventuálně obojí (80,4 %). Sunitinib byl opětovně podán průměrně po 15 měsících (u 63,3 % pacientů v rámci 4. linie, u 20,4 % ve 3. linii, u 12,2 % v 5. linii a u 4,1 % v 6. linii terapie).

Po opětovném podání sunitinibu došlo u 17,1 % pacientů k částečné objektivní odpovědi, medián PFS činil 7,6 měsíce (95% CI 4,4–9,7) a celkové přežití (OS) pacientů dosáhlo 61,9 měsíce (95% CI 55,5–74,5).

Nežádoucí účinky léčby byly v souladu s bezpečnostním profilem z předchozích studií.

Závěr

Tyto výsledky naznačují efektivitu a bezpečnost opakovaného podání sunitinibu. Přestože při iniciální terapii dochází u většiny pacientů k progresi onemocnění, neznamená to pravděpodobně vznik absolutní rezistence k účinku sunitinibu.

(raj)

Zdroj: Oudard S., Gross Goupil M., Geoffrois L. et al. Clinical activity of sunitinib rechallenge in metastatic renal cell carcinoma (mRCC) − results of the RESUME study. Ann Oncol 2014; 25 (Suppl. 4): iv280−iv304, 10.1093/annonc/mdu337.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přínos eskalace dávek inhibitorů tyrosinkináz pro pacienty s metastatickým karcinomem ledviny po progresi onemocnění

Retrospektivní studie ukázala, že u pacientů s metastatickým renálním karcinomem může vést zvyšování dávek inhibitorů tyrosinkináz (TKIs) po progresi onemocnění ke snížení objemu nádorové masy.

Farmakologické účinky palbociklibu – nového cíleného léčiva v terapii karcinomu prsu

V listopadu 2016 se na českém trhu poprvé objevil palbociklib, nové cílené léčivo, které v kombinaci s hormonální terapií významně zvyšuje účinnost léčby lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů a negativitou receptorů HER2.

Dlouhodobá léčba CML inhibitory tyrosinkináz

První inhibitor tyrosinkinázy (TKI) BCR/ABL1 byl schválen k léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) v roce 2001. Postupně byly přidány další přípravky ze stejné třídy, jež mají význam zejména při rezistenci či intoleranci jiných TKI. Není pochyb o tom, že TKI vnesly do léčby CML revoluci a umožňují dnes CML léčit jako chronické onemocnění. To přináší nutnost zaměřit se na dlouhodobou bezpečnost léčby.Všechny novinky