Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sunitinib přináší dobré výsledky u pacientů se špatnou prognózou

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 10.10.2009

Sunitinib přináší dobré výsledky u pacientů se špatnou prognózou

Sunitinib je lék indikovaný u pokročilého metastatického karcinomu ledviny. Prodlužuje dobu bez progrese nádoru a celkové přežití tím, že inhibuje růst tumoru a omezuje jeho vaskularizaci. K jeho dalším charakteristikám patří velmi dobrá tolerance a bezpečnost. Tyto účinky sunitinibu byly prokázány v předchozích studiích, a proto byl celosvětově schválen pro léčbu jak v první, tak ve druhé linii. U pacientů s metastázami v mozku a pacientů ve velmi špatném stavu nebo také u starších nemocných však sunitinib nebyl dosud běžně podáván.

Martin Gore a kolegové proto provedli od roku 2005 do roku 2007 rozsáhlou mezinárodní studii (4 564 pacientů) zahrnující i tuto skupinu pacientů, dále rozdělenou na 4 podskupiny – pacienti s metastázami do mozku (321), v celkově špatném stavu (582), s renálními karcinomy z nejasných buněk (non-clear cells – 588) a starší 65 let (1 418). Pacienti užívali 50 mg sunitinibu 1× denně v opakovaných 6týdenních cyklech (4 týdny léčby s dvoutýdenní pauzou). Byly hodnoceny výsledky léčby, ale i toxicita a nežádoucí účinky.

Výsledky ukázaly, že sunitinib může být podáván bezpečně a je dobře tolerován ve všech čtyřech podskupinách pacientů. Nejčastějšími nežádoucími účinky spojenými s léčbou byly průjem a únava. Průměrná doba bez progrese nádoru byla 10,9 měsíce a celkové přežití 18,4 měsíce. Celkový objektivní počet odpovědí na léčbu ve všech skupinách dosáhl 17 %. Odpověď na léčbu byla patrná i ve všech čtyřech podskupinách (12 %, 11 %, 9 % a 17 %).

Vzhledem k výsledkům studie by samotný vyšší věk neměl být důvodem k nezahájení léčby. Pravdou však zůstává, že výše uvedené 4 podskupiny nevykazují až tak významný léčebný benefit jako ostatní populace. Rutinní užití u těchto podskupin tak zůstává stále kontroverzní a více možná napoví až další prospektivní studie. Na druhé straně je podle současných poznatků a výsledků výše uvedené studie podání sunitinibu v těchto subpopulacích ospravedlnitelné.

(***)

Zdroj: The Lancet Oncology, Volume 10, Issue 8, Pages 757–763, August 2009. doi: 10.1016/S1470-2045(09)70162-7

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vztah obezity a rasy k rekurenci karcinomu ledviny

Vědci v poslední době intenzivně diskutují o vlivu obezity a lidské rasy na předpověď rekurence karcinomu ledviny. Nadměrná tělesná hmotnost je závažným problémem hlavně ve vyspělých zemích, v Americe se s obezitou či nadváhou potýkají dva ze tří obyvatel.

Konference Best of ASCO 2009

Cílem každoročního setkání konference ASCO je podpořit komunikaci mezi lékaři všech specializací, kteří přijdou do užšího kontaktu s problematikou nádorových onemocnění, a také výměna širokého spektra názorů a nápadů týkajících se onkologické problematiky.

Nový marker pro kolorektální karcinom

Vědci identifikovali nového slibného kandidáta na tumorsupresorový gen v kolorektálním karcinomu a zkoumají jeho možné použití jako potenciálního biomarkeru ve vzorcích stolice. Nová studie byla publikována v odborném časopise Journal of the National Cancer Institute.Všechny novinky