Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Stereotaktická ablační radioterapie jako alternativa chirurgického řešení plicních metastáz

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 19.8.2013

Stereotaktická ablační radioterapie jako alternativa chirurgického řešení plicních metastáz

Použití stereotaktické ablační radioterapie (SABR) jako alternativní metody k chirurgické léčbě plicních lézí různorodých primárních nádorů byla již v minulosti testována. Italská studie přináší informace o klinických výsledcích homogenně vybraných pacientů, již podstoupili jedinou aplikaci SABR.

Pacienti byli vybíráni dle následujících kritérií: 1–5 plicních metastáz, maximální průměr nádoru < 50 mm, nepřítomná či kontrolovaná mimohrudní onemocnění, adekvátní plicní funkce, absence předchozí radioterapie, performance status ECOG 0–1. Všichni pacienti byli léčeni jednou dávkou záření 26 Gy předepsanou do 80 % isodóz, a to za pomoci 3D-CRT či IGRT-VMAT. Sledování pacientů spočívalo v klinickém hodnocení a pravidelných CT vyšetřeních. Primárním cílem bylo zaznamenání lokální kontroly (LC – local control), toxicity a podílu přeživších pacientů bez progrese (PFS – progression-free survival). Sekundárními cíli byly sledování specifické doby přežití vázané na rakovinu (CSS – cancer specific survival) a celkové přežití (OS – overall survival). 

Do studie bylo vybráno 67 pacientů splňujících kritéria a ošetřeno bylo celkem 90 lézí. Primárními nádory byly nejčastěji plicní karcinom (37,3 %) a kolorektální karcinom (43,3 %). Střední doba sledování byla 24 měsíců. Progrese ozářených metastáz byla pozorována u 10 lézí (11,1 %), míra lokální kontroly LC po 1 a 2 letech činila 93,4 %, respektive 88,1 %. Celkové selhání léčby se vyskytlo u 37 pacientů, a to ve středním intervalu 8 měsíců po provedení SABR. Jednoletý a dvouletý PFS byl 72 %, respektive 55,4 %. Sedm pacientů (10,4 %) mělo stupeň 1 a osm pacientů (11,1 %) stupeň 2–3 pozdní radiologické toxicity. Dalších šest pacientů (8,9 %) zakusilo pozdní toxické účinky radioterapie na hrudní stěně (2 zlomeniny žeber, 4 chronické bolesti na hrudi). CSS poměr byl po jednom roce 90 % a po dvou letech 76 %, zatímco OS činilo 85,1 % a 70,5 % pro stejné intervaly. Střední doba přežití byla 40 měsíců. 

Jednorázová SABR se zdá být efektivní terapeutickou metodou s nízkou akutní a omezenou pozdní toxicitou (< 15 %). Další výhodou metody je vysoká compliance pacientů, krátký čas vynaložený na samotnou léčbu a jednoduché kombinování se systémovou léčbou. Výsledky tak mohou posloužit jako podpůrná evidence pro použití jednorázové SABR jako oprávněné alternativy k chirurgickému řešení plicních metastáz u odlišných primárních nádorů.

(boba)

Zdroj: Filippi A. R. et al.: Outcomes of Single Fraction Stereotactic Ablative Radiotherapy for Lung Metastases. Technol Cancer Res Treat. Publikováno online 23. června 2013; doi: 10.7785/tcrt.2012.500355

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Využití imunohistochemických metod u těžko diagnostikovatelných lézí prsu

Přesná histologická diagnóza léze v prsní tkáni je ve většině případů stanovena pomocí barvení hematoxylinem a eosinem. Nicméně i imunohistochemické metody mají důležitou doplňkovou roli.

Váha, zánět, příznaky spojené s rakovinou a kvalita života odvozená od zdravotního stavu u pacientek přeživších rakovinu prsu

Stabilní váha je velmi důležitým prognostickým faktorem pro pacientky, které úspěšně bojují s rakovinou prsu. Americká studie se zaměřila na spojitosti mezi váhou, váhovými výkyvy, zánětem, příznaky spojenými s rakovinou a kvalitou života odvozenou od zdravotního stavu (HRQOL – health-related quality of life) mezi přeživšími pacientkami s rakovinou prsu ve fázi 0-IIIA.

Prognostické faktory přežití u pacientů s metastazujícím karcinomem z renálních buněk léčených sunitinibem

Podle analýzy údajů ze 6 studií s 1 059 pacienty s metastazujícím karcinomem z renálních buněk (mRCC) léčenými sunitinibem byly určeny prognostické faktory celkového přežití (OS), dlouhodobého přežití a přežití bez progrese choroby (PFS).Všechny novinky