Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Starší pacienti s tumorem ledvin často umírají vlivem příčin nesouvisejících s nádorovým onemocněním

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 29.4.2008

Starší pacienti s tumorem ledvin často umírají vlivem příčin nesouvisejících s nádorovým onemocněním

Podle sdělení zveřejněného v časopise Cancer v květnu 2007 umírá třetina pacientů starších 70 let s nádorovým onemocněním ledvin nikoli na základní onemocnění, ale na některou z komorbidit.

Relativní přínos chirurgické terapie je u nádorů menších rozměrů snižován významným podílem dalších příčin smrti starších pacientů. K tomuto závěru dospěl ve své studii doktor John M. Hollingsworth z Michiganské University. Ve své práci se spolu s kolegy zabýval analýzou délky přežití u pacientů, kteří podstoupili chirurgický výkon pro nádorové onemocnění ledvin. Ve studii byl sledován soubor 26 000 pacientů. Cílem bylo poskytnout přesnější informace klinikům, kteří mají v péči pacienty s nově diagnostikovaným tumorem ledvin.

U jedinců s tumorem malých rozměrů (v průměru 4 cm a méně) byly chirurgické výkony relativně úspěšné. Pouze 5 % pacientů z této skupiny zemřelo v průběhu pěti let od operace. Oproti tomu byl chirurgický výkon úspěšný pouze u jedné čtvrtiny (27 %) pacientů s tumorem velkých rozměrů (více než 7 cm v průměru).

Úmrtnost vlivem komorbidit vzrůstala spolu s věkem, u skupiny pacientů starších 70 let dosahovala nezávisle na velikosti tumoru 28,2 %. Podle autorů výsledky studie naznačují, že relativní přínos chirurgického výkonu je nejnižší u starších pacientů s nádorem malých rozměrů. V této populaci, zejména u pacientů s významnou komorbiditou, je tudíž na místě období velmi pozorné dispensarizace.

V současnosti bohužel neexistují žádné klinické studie, ve kterých by byly porovnávány možné postupy při terapii tumorů ledvin malých rozměrů. Porovnání účinnosti a bezpečnosti chirurgických výkonů s dispenzarizací by ale pro klinickou praxi bylo velmi přínosné.

Autoři studie také zdůrazňují, že s postupujícím vývojem medicínských technologií a zlepšujícími se možnostmi diagnostiky je pro kliniky nezbytné lépe do podrobností porozumět patogenezi jednotlivých onemocnění, aby mohli svým pacientům poskytnout potřebné informace a doporučení. Také je nutné si uvědomit, že léčba, která není potřebná, má vždy negativní dopad na kvalitu poskytované zdravotní péče.

Zdroj: Elderly Kidney Cancer Patients Often Die From Other Causes. Cancer 2007;109:1763–1768.

(hak)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Odhaleny geny zodpovědné za rezistenci k tamoxifenu

Přestože je hormonální terapie v léčbě hormondependentních karcinomů prsu velmi účinná, časem se na použitá farmaka vyvíjí rezistence. Nyní se však podařilo identifikovat sadu sedmi genů, které mohou být za vznik rezistencí a nárůst agresivity nádorů zodpovědné.

Trvající pokles mortality na karcinom ledviny v Evropě

Celkové počty úmrtí na karcinom ledvin v Evropě během poslední dekády klesaly poté, co počátkem 90. let minulého století dosáhly vrcholu. V posledních letech byl zaznamenán i mírný pokles incidence.Všechny novinky