Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání nákladové efektivity cílené terapie v onkologii u raných a pokročilých stadií nemoci

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 2.1.2017

Srovnání nákladové efektivity cílené terapie v onkologii u raných a pokročilých stadií nemoci

Medicína se v dnešní době potýká s problémy danými překotným technologickým pokrokem, se kterým ovšem nedrží krok ekonomická situace ve zdravotnictví. Jsou vyvíjena nová léčiva, nicméně vzhledem k jejich ceně je systém nemůže dopřát všem pacientům; indikovány a hrazeny jsou pouze těm pacientům, kteří z nich budou mít největší užitek. Jak je ale vybrat?

Řada léčiv používaných v adjuvantní a neoadjuvantní léčbě raných stadií onkologických onemocnění byla nejdříve schválena k použití v paliativní léčbě. Nákladová efektivita takové paliace je však diskutabilní vzhledem k nutnosti podávání relativně vysokých dávek léčiv, očekávanému výsledku léčby a přetrvávající potřebě intenzivnější zdravotní péče. 

Přípravky cílené terapie jsou v tomto ohledu specifické. Jejich vývoj trval desítky let a také výrobní proces je velmi složitý a nákladný. Patří tedy k relativně dražším léčivům a schvalování jejich úhrady bývá velmi opatrné. Jak se však přesvědčili farmakoekonomové z nizozemského Groningenu, přístup k nim by měl být vlastně opačný, než jaký dosud byl.

Na základě srovnání studií nákladové efektivity (cost-effectiveness analysis) cetuximabu, bortezomibu a bosutinibu bylo zjištěno, že léčba v pozdních stadiích onkologických onemocnění byla 1,5−12× dražší a může být považována za nákladově neefektivní. Je to způsobeno tím, že u léčby pacientů s ranými stadii se vlastně jedná o jinak téměř zdravé osoby, kterým často postačuje nižší dávka přípravku cílené terapie a celkově vyžadují méně zdravotní péče ve srovnání s pacienty v pokročilých stadiích nemoci.

Navíc autoři provedli vlastní srovnávací studii u pacientek s karcinomem prsu, ze které vyšla paliativní léčba trastuzumabem jako 10× dražší než adjuvantní, závěr tak byl shodný s předchozím. Zdá se tedy, že by bylo přínosnější nastavit pravidla tak, aby se nová léčiva dostávala spíše k pacientům, kteří mají šanci na kompletní remisi.

(pez)

Zdroj: Dvortsin E., Gout-Zwart J., Eijssen E. L., van Brussel J., Postma M. J. Comparative cost-effectiveness of drugs in early versus late stages of cancer: review of the literature and a case study in breast cancer. PLoS One 2016 Jan 22; 11 (1): e0146551; doi: 10.1371/journal.pone.0146551. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 14x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sunitinib: další pokrok v léčbě SCLC?

Oproti rychlému vývoji cílené terapie nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) je vývoj léčiv cílených na malobuněčný karcinom plic (SCLC) stále neuspokojivý. Pětileté přežití u SCLC činí přibližně 6 %, v porovnání s přibližně 21 % u NSCLC.

Faktory ovlivňující dlouhodobou účinnost a snášenlivost bosutinibu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií, kteří jsou rezistentní k imatinibu nebo jej netolerují

Bosutinib je indikovaný u chronické myeloidní leukémie (CML) s pozitivním filadelfským chromozomem (Ph+), a to u nemocných rezistentních či intolerantních k předchozí terapii. V rámci klinické studie fáze I/II byly nalezeny faktory, které by mohly pomoci s identifikací pacientů, pro něž by léčba bosutinibem měla mít největší přínos.

Včasná selekce ALK-pozitivních pacientů s NSCLC přináší nové možnosti účinné léčby

Nedávno proběhlé sympozium v rámci Evropské konference o plicních karcinomech (ELCC) otevřelo diskusi ohledně péče o nemocné s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic. Právě správná selekce nemocných a jejich časné genetické testování mohou být klíčem k významnému zlepšení osudu řady pacientů.Všechny novinky