Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání léčby pacientů s renálním karcinomem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.10.2008

Srovnání léčby pacientů s renálním karcinomem

Běžný (konvenční) renální karcinom (dříve nazýván Grawitzův adenokarcinom) je nejčastějším nádorovým onemocněním ledvin. Provází jej špatná prognóza a je velmi rezistentní i na konvenční cytotoxickou chemoterapii. V posledních letech došlo k dramatickému pokroku zejména při léčbě metastazujícího renálního karcinomu (mRCC, metastatic renal cell carcinoma). Poslední výzkumy se zaměřují na optimální kombinace terapeutických látek a jejich srovnání.

Pokroky v pochopení patogeneze

Hlubší porozumění molekulárním mechanismům v patogenezi mRCC vedlo k vývoji mnohočetně cílené terapie s významným klinickým výsledkem. Cesta aktivace růstového faktoru VEGF (vascular endothelial growth factor) vede k angiogennímu fenotypu RCC. Právě sem je cílena terapie, jejíž výhodou je schopnost cíleně útočit na nádorové buňky kdekoliv v organismu. Léčba tedy ničí metastázy, což je důležité pro pacienty s pokročilými stadii choroby.

Pro léčbu v první a druhé linii se ukázaly jako nejvhodnější 4 hlavní typy léčiv:

  • sunitinib nebo sorafenib – inhibitory tyrozinkinázové aktivity receptoru VEGF
  • interferon alfa – bílkovina přirozeně produkovaná buňkami imunitního systému
  • temsirolimus – inhibitor serin-threonin-kinázové aktivity tzv. savčího rapamycinového receptoru mTOR (mammalian target of rapamycin)
  • bevacizumab – monoklonální protilátka vázající ligand VEGF

Sunitinib a interferon alfa

Poslední výzkum v rámci třetí fáze mezinárodní randomizované studie přinesl výsledky ze srovnání kvality života 750 pacientů s mRCC léčených buď sunitinibem (šestitýdenní cyklus: 4 týdny 50 mg orálně jednou denně, 2 týdny vysazen), anebo interferonem alfa (9 mil. jednotek s.c. třikrát týdně). Oba patří mezi léky první linie.

Sunitinib prokázal při terapii mRCC statisticky výrazně lepší účinnost než interferon alfa, jak dokladují následující poznatky:

  • objektivní odpověď na léčbu 31 % (sunitinib) proti 6 % (interferon alfa)
  • doba přežívání bez progrese onemocnění 11 měsíců proti 5 měsícům
  • subjektivně méně symptomů spojených s onemocněním po každém léčebném cyklu
  • příznivější index kvality života (EQ-5D Index) a lepší hodnocení kvality života na vizuální škále (EQ-VAS)
  • dosažení příznivějšího skóre v dotazníku FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy-General) hodnotícím kvalitu života

(ercp)

Zdroj: Curr Opin Support Palliat Care 2007 Oct;1(3):174–179. Urol Oncol 2008 Sep-Oct;26(5):543–549. J Clin Oncol 2008 Aug 1;26(22):3763–3769. Crit Rev Oncol Hematol 2008 Aug 25.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Granulocyty v léčbě rakoviny

LIFT (Leukocyte InFusion Therapy) je název experimentu, který se nachází těsně před zahájením humánní studie. Vědci se pokoušeli eradikovat rakovinu myší, přičemž jejich úspěšnost zde byla stoprocentní. Léčba zahrnuje transfuzi specifických bílých krevních buněk, granulocytů, od vybraných dárců, a to pacientům s pokročilým stupněm rakoviny.

Souvislost mezi vitaminem D a prognózou rakoviny prsu

Nová studie vědců z University Toronto se věnuje teorii, zda nedostatek vitaminu D v krvi může zhoršit prognózu pacientek s rakovinou prsu. Nicméně je jistě zapotřebí dalšího výzkumu, aby se ozřejmilo, jak je vitamin D s touto chorobou propojen.

Porucha reparačních mechanismů DNA jako rizikový faktor karcinomu plic u nekuřáků

Rakovina plic postihuje přibližně v patnácti procentech případů nekuřáky. Výsledky nové studie ukázaly, že jedním z rizikových faktorů pro vznik rakoviny plic u osob, které nikdy nekouřily, je insuficience reparačních mechanismů DNA.Všechny novinky