Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání exemestanu s anastrozolem v podání u postmenopauzálních žen s karcinomem prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 12.7.2009

Srovnání exemestanu s anastrozolem v podání u postmenopauzálních žen s karcinomem prsu

Pacientky s rozvinutým metastatickým postižením při karcinomu prsu jsou zpravidla dříve léčeny chemoterapií než hormonální terapií. Nedávné studie inhibitorů aromatázy popisovaly dosažené výsledky u těchto pacientek. V následující studii se autoři pokusili zhodnotit účinky léčby anastrozolem či exemestanem u postmenopauzálních pacientek s metastázami.

Metodika

Postmenopauzální ženy s pokročilým prsním karcinomem a s jednou či více orgánovými lézemi (v játrech či plicích) byly randomizovány k užívání anastrozolu (1 mg/den p. o.) či k terapii exemestanem (25 mg/den p. o.) po dobu ne menší než 8 týdnů.

Primárním sledovaným kritériem byla objektivně stanovená odezva metastatického procesu na léčbu. Dalšími kritérii byly klinický benefit (reálná odezva plus stabilita onemocnění nad 179 dní), celková doba přežití a výskyt nežádoucích účinků.

Výsledky

V rámci studie bylo zhodnoceno 130 pacientek a 128 (64 anastrozol, 64 exemestan) z nich bylo zařazeno do konečné analýzy. Díky časovým prodlevám nebylo dosaženo zařazení všech zaregistrovaných (200) do konečného souboru, což limituje statistickou sílu studie.

Reálný účinek léčby na viscerální metastázy byl zaznamenán kolem 15 % v obou skupinách. Klinický benefit byl sledován u 32 % u pacientek léčených anastrozolem a u 38 % pacientek užívajících exemestan. Medián přežití byl ve skupině s anastrozolem 33,3 měsíce a u exemestanu 30,5 měsíce. Toxicita byla obdobná jako u již uvedených výsledků, ačkoli na léčbě závislé nežádoucí účinky byly častější ve skupině s anastrozolem (41 %) než s exemestanem (31 %). Celkově však oba typy léčby byly pacientkami dobře snášeny.

Závěr

Ve všech sledovaných bodech byl efekt léčby srovnatelný u obou přípravků. Inhibitory aromatázy mohou být zvažovány jako možnost léčby u postmenopauzálních žen s hormonsenzitivními orgánovými metastázami prsního karcinomu.

(val)

Zdroj: Clinical Breast Cancer. 2009 Feb; 9 (1): 39–44.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Cystický nefrom dospělého věku a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny jsou jeden a tentýž nádor

Podle WHO klasifikace z roku 2004 jsou adultní cystický nefrom a smíšený epiteliální a stromální nádor ledviny považovány za dva různé druhy renálních neoplazií. Poslední výzkumy ukazují, že oba zmíněné tumory sdílejí stejné klinickopatologické rysy.

Karcinom prsu u mladých žen a jeho dopad na fertilitu

Rakovina prsu je nejčastější nádorové onemocnění žen v rozvinutých zemích. Ačkoliv mladé ženy představují menšinu pacientů, kteří jsou postiženi nádorovým onemocněním prsu, o to důležitější je u této skupiny pacientů případný vzájemný vliv onemocnění a léčby na plánované mateřství a další život ženy.

Sezónní výskyt rakoviny

V minulých letech již několik velkých epidemiologických studií poukázalo na spojení mezi obdobím, ve kterém jsou diagnostikovány určité typy nádorů, a výsledky přežití. Lepší výsledky přežití jsou především asociovány s diagnózou v létě a na podzim.Všechny novinky