Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání chemoterapie a inhibitorů tyrozinkinázové aktivity EGFR jako léčby první linie u pacientů s pokročilým NSCLC a přítomnou aktivační mutací EGFR

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 7.5.2012

Srovnání chemoterapie a inhibitorů tyrozinkinázové aktivity EGFR jako léčby první linie u pacientů s pokročilým NSCLC a přítomnou aktivační mutací EGFR

80 % nádorů plic je klasifikováno jako nemalobuněčné plicní nádory (NSCLC). Tyto jsou nejčastěji diagnostikovány v pokročilém stadiu (ať již lokálně pokročilé, či jako metastatické onemocnění). Cytotoxická chemoterapie v uplynulých 10 letech prošla jen mírným pokrokem. Základním cílem léčby je v tuto chvíli u NSCLC kontrola symptomů a prodloužení přežívání, které ale poskytnou současně přijatelnou kvalitu života. Zjištěním v posledních letech bylo, že někteří pacienti dramaticky a dlouhodobě odpovídají na podávání inhibitorů tyrozinkinázové aktivity (TKI) receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR). V nádorech těchto pacientů je možno prokázat aktivační mutaci EGFR (EGFR-M+; nejčastěji delece v exonu-19 a bodová mutace v exonu-21). Hovoří se tedy o tzv. podtypu NSCLC, který se chová jako odlišné onemocnění. EGFR TKI tedy mohou fungovat jako první linie u pokročilých stadií NSCLC s přítomnou EGFR-M+.

Nedávno byla publikována metaanalýza italských autorů, ve které se zaměřili na efekt EGFR TKI u této skupiny pacientů, pokud jsou podány jako první léčba. Bylo identifikováno 5 studií s celkem 805 pacienty s EGFR-M+ mutací (3 studie byly vedeny jako prospektivní a 2 byly retrospektivními analýzami). TKI významně prodloužily přežívání bez progrese (PFS) s poměrem rizik (HR) 0,45 (95% CI 0,36–0,58; p < 0,0001) a celkový stupeň odpovědi (ORR) s HR 2,08 (95% CI 1,75–2,46; p < 0,0001) ve srovnání s chemoterapií. Současně se méně často vyskytovala neutropenie. Nebyl pozorován významný rozdíl v celkovém přežití. Přídatnými prediktory v metaregresní analýze byly výskyt mutace exonu-19, ženské pohlaví a nekuřáctví.

U pacientů s NSCLC a EGFR-M+ vede podání TKI v první linii jak ke zvýšení PFS, tak i ORR zhruba o 25 % a současně se snižuje toxicita léčby. Toto podporuje časné užití TKI u této skupiny pacientů. Nicméně autoři zdůrazňují, že design a interpretace studií může mít vliv na interpretaci výsledků a může vést k potenciálně chybným závěrům.

(eza)

Zdroj: Bria E. et al. Outcome of advanced NSCLC patients harboring sensitizing EGFR mutations randomized to EGFR tyrosine kinase inhibitors or chemotherapy as first-line treatment: a meta-analysis. Ann Oncol 2011 Oct; 22 (10): 2277–85; doi: 10.1093/annonc/mdq742

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Princip metastazování Erb-2 pozitivních plicních nádorů odhalen

Metastazující plicní rakovina zůstává i v dnešní době velmi obtížně léčitelná. Vyhlídky pacientů na uzdravení bývají často mizivé. Z tohoto důvodu jsou aktivně vyhledávány nové terapeutické cíle.

Prognostický význam diabetu u lokalizovaného karcinomu z renálních buněk

Podíl diabetiků mezi pacienty s renálním karcinomem je vyšší než v obecné populaci. Nabízí se otázka, zda nepříznivý vliv diabetu na funkci ledvin může nějakým způsobem ovlivnit vývoj stavu těchto pacientů související s karcinomem.

Konzumace červeného masa a uzenin ve vztahu k incidenci renálního karcinomu – výsledky prospektivního šetření

Vznik zhoubných nádorů ledvin je dáván do souvislosti s řadou faktorů, které mohou přispívat ke zvýšení rizika tohoto onemocnění. Patří k nim vlivy zevního prostředí, životní styl, výživa, genetická výbava a zdravotní stav jedince.Všechny novinky