Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Současné léčebné možnosti karcinomu ledvin II.

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 28.11.2010

Současné léčebné možnosti karcinomu ledvin II.

Léčba zhoubných nádorů ledvin se odvíjí od typu a rozsahu nádorů a celkového stavu onemocnění. Obecně lze zasáhnout chirurgicky, podat systémovou terapii, radiační terapii a paliativní léčbu. V posledních letech došlo k významnému rozšíření terapeutického portfolia systémové léčby o tzv. biologickou léčbu, a to především u metastazujících nádorů, které obvykle velmi špatně reagují na cytotoxickou léčbu.

Cytokiny

Historicky první biologickou léčbu představují u pacientů s metastazujícím karcinomem ledvin cytokiny, interleukin 2 (IL-2) a interferon alfa (IFN-alfa). Tyto látky v klinických studiích prodlužují celkové přežití, jejich použití je však omezeno jejich toxicitou.

Monoklonální protilátky, inhibitory enzymů, inhibitory signálních drah

Díky odhalení tumorigeneze z hlediska poškození VHL genu a následné hyperprodukce VEGF se zmapováním jeho signálních drah byly vyvinuty látky, které cíleně účinkují na molekulární úrovni a přerušují cesty pro angiogenezi a pro růst tumoru.

Bevacizumab je monoklonální protilátkou, jež neutralizuje cirkulující VEGF. Cetuximab, gefitinib a lapatinib ovlivňují receptory pro epidermální růstový faktor. Multikinázový inhibitor sunitinib inhibuje receptorovou i nereceptorovou aktivitu tyrozinkináz, a zastavuje tak přenos signálu z intracytoplazmatické části VEGF. Další multikinázový inhibitor sorafenib inhibuje kinázovou aktivitu Raf-1 a B-Raf a kinázy receptorů pro VEGFR.

Temsirolimus a everolimus inhibují alternativní signální cestu zprostředkovanou mTOR proteinem (mTOR – the mammalian target of rapamycin). Temsirolimus snižuje koncentraci hypoxií indukovaného faktoru 1 a 2 a VEGF a vede k zastavení růstu nádorových buněk. Everolimus účinkuje obdobně.

(zak)

Zdroje:
Urol Nurs. 2010; 30 (1): 40–54.
Zdravotnické noviny, publikováno on-line 6. 4. 2010: www.zdn.cz.
Medical Tribune, publikováno on-line 10. 5. 2010: www.tribune.cz.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Současné léčebné možnosti karcinomu ledvin I.

V České republice je celosvětově nejvyšší incidence zhoubných nádorů ledvin, které tvoří cca 1 až 3 % maligních onemocnění. Tyto nádory postihují všechny věkové skupiny s maximem výskytu mezi čtyřiceti a šedesáti lety života.

Mamografický skríning a vliv na mortalitu v Norsku

Článek publikovaný v New England Journal of Medicine hodnotí význam skríningu rakoviny prsu a zkoumá jeho vliv na snížení míry úmrtnosti. Zavedení plošného mamografického vyšetření redukuje mortalitu pouze v jedné třetině případů.

Vliv alkoholu na riziko vzniku karcinomu prsu, nově podle histologického typu nádoru a jeho senzitivity k estrogenovým receptorům

Ženy, které pijí průměrně jeden alkoholický nápoj denně, mají téměř dvakrát větší riziko vzniku hormondependentního karcinomu prsu než abstinentky.Všechny novinky