Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Současné léčebné možnosti karcinomu ledvin I.

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 21.11.2010

Současné léčebné možnosti karcinomu ledvin I.

V České republice je celosvětově nejvyšší incidence zhoubných nádorů ledvin, které tvoří cca 1 až 3 % maligních onemocnění. Tyto nádory postihují všechny věkové skupiny s maximem výskytu mezi čtyřiceti a šedesáti lety života. U 20 až 40 % pacientů po chirurgické léčbě nádor metastazuje a 25 až 30 % nádorů je zjištěno v pokročilém stadiu; stejné procento nádorů je zachyceno náhodně.

Etiologie

Rizikové faktory pro vznik maligního nádoru ledvin lze rozdělit na vrozené a získané. Mezi vrozené se řadí von Hippel-Lindauova choroba, hereditární papilární renální karcinom, Birt-Hogg Dube syndrom a patrně též polycystická choroba ledvin. Významným nevrozeným rizikovým faktorem je kouření, které zvyšuje riziko vzniku rakoviny ledvin na dvojnásobek. Dalším rizikovým faktorem je obezita, arteriální hypertenze, expozice polycyklickým uhlovodíkům, organickým rozpouštědlům, azbestu a kadmiu a také dlouhodobé užívání fenacetinu. Možnými riziky jsou i diabetes mellitus a chronická dialýza.

Patofyziologie

U hereditární formy při von Hippel-Lindauově chorobě souvisí vznik karcinomu ledvin (jako nejčastějšího maligního nádoru ledvin) s mutací VHL genu, což je tumorsupresorový gen. K mutaci nebo hypermetylaci tohoto genu však poměrně často dochází i sporadicky, v 75 % případů karcinomu z jasných buněk.

Poškození VHL genu vede k up-regulaci 1-alfa faktoru indukujícího hypoxii (HIF 1-alfa) a ke zvýšení produkce faktorů angiogeneze včetně vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF) a růstového faktoru z krevních destiček (PDGF). To vede k výrazné vaskularizaci karcinomu z jasných buněk.

Hereditární papilární renální karcinom je asociován s mutací cMET protoonkogenu. Tato mutace stimuluje růst tumoru a angiogenezi a také vznik metastáz. V souvislosti se syndromem Birt-Hogg-Dube se objevuje chromofobní karcinom ledvin. Dědičnost je autozomálně dominantní.

(zak)

Zdroje:
Urol Nurs. 2010; 30 (1): 40–54.
Zdravotnické noviny, publikováno on-line 6. 4. 2010: www.zdn.cz.
Medical Tribune, publikováno on-line 10. 5. 2010: www.tribune.cz.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Mamografický skríning a vliv na mortalitu v Norsku

Článek publikovaný v New England Journal of Medicine hodnotí význam skríningu rakoviny prsu a zkoumá jeho vliv na snížení míry úmrtnosti. Zavedení plošného mamografického vyšetření redukuje mortalitu pouze v jedné třetině případů.

Vliv alkoholu na riziko vzniku karcinomu prsu, nově podle histologického typu nádoru a jeho senzitivity k estrogenovým receptorům

Ženy, které pijí průměrně jeden alkoholický nápoj denně, mají téměř dvakrát větší riziko vzniku hormondependentního karcinomu prsu než abstinentky.

Studium protilátek přispívá k vývoji onkologických léčiv

Studie publikovaná v srpnovém čísle časopisu Science Signaling ukazuje, že geny fosfatidylinositol-3-kinázové rodiny (PI3K) hrají důležitou roli ve vývoji B-lymfocytů. Přítomnost PI3K je nezbytnou podmínkou tvorby protilátek B-lymfocyty ve slezině a v lymfatických uzlinách.Všechny novinky