Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Sorafenib a sunitinib: nová naděje v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic?

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 17.8.2012

Sorafenib a sunitinib: nová naděje v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic?

Nádory plic jsou v České republice, co se výskytu týče, stále na prvních příčkách – a to jak u mužů, tak i u žen. Poslední desetiletí vneslo do léčby plicních karcinomů velkou naději, a to tzv. biologickou léčbu, někdy označovanou jako cílenou. Ale i přes obrovský pokrok moderní pneumoonkologie je nadále léčba velice svízelná.

Přestože jsou u nemocných s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) aplikovány chemoterapeutika třetí generace, užívaná v těch nejúčinnějších kombinacích s platinou, dosáhla chemoterapie, co se přežití týče, asi svého stropu. Velkým přínosem se stala biologická léčba (u nás užívaný gefitinib, erlotinib, pemetrexed a bevacizumab). Existuje mnoho klinických studií, ale k dnešnímu dni je jen málo „dobrých a účinných“ látek, které by znamenaly úspěch. Jedním z důvodů neúspěchu se uvádí i skutečnost, že užívaná biologická léčba působí jen na určitý druh receptoru. Nádorová buňka má tak možnost tuto cestu obejít.

Novou šancí pro nemocné je léčba sorafenibem a sunitinibem. Jedná se o dva víceúrovňové receptory tyrozinkinázy. Oba léky jsou podávány perorálně.

Sorafenib je multikinázový inhibitor, který omezuje aktivitu kinázy C-RAF a B-RAF a zaměřuje se na rodinu receptoru vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGFR), ale i rodinu receptoru pro růstový faktor odvozený z destičkového derivátu (PDGFR-beta, receptor faktoru kmenových buněk – KIT).

Druhý lék, sunitinib, je léčebně využitelný jako inhibitor PDGFR, KIT, fms-tyrozinkinázy 3 a VEGFR.

Tyto dva léky tak dokážou přímo i nepřímo regulovat růst nádoru a angiogenezi. V současné době je jich užíváno např. v léčbě renálního karcinomu. Mechanismus účinku, preklinická data a výsledky studií fáze II předpokládají účinnost i v léčbě pokročilých stadií NSCLC.

(jakr)

Zdroj: Gridelli C. et al. Sorafenib and sunitinib in the treatment of advanced non-small cell lung cancer. Oncologist 2007; Feb 12 (2): 191–200

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Chirurgická léčba jaterních metastáz karcinomu z renálních buněk

Retrospektivní analýza výsledků chirurgické resekce jaterních metastáz karcinomu z renálních buněk ukázala dobrou bezpečnost tohoto postupu s celkovým 3letým přežitím 62,1 %.

Optimistické výsledky screeningu rakoviny plic v USA byly zpochybněny

Původní optimistické předpoklady některých odborníků, že poměr „cost/benefit“ screeningu rakoviny plic u vysokorizikových jedinců pomocí nízkodávkového CT bude podobný jako u mamografie nebo kolonoskopie, se možná nepotvrdí.

Vztah BMI a rakoviny plic u kuřáků, exkuřáků a nekuřáků

Nadváha a obezita, jejímž ukazatelem je body mass index (BMI), jsou jasnými rizikovými faktory nádorových onemocnění – jasný je vztah k nádorům renálním, thyreoidálním a endometriálním a kolorektálnímu karcinomu. Naopak u nádorů plic je vztah k BMI opačný – štíhlejší lidé onemocní karcinomem plic častěji než lidé s nadváhou a obézní.Všechny novinky