Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Snižují bisfosfonáty riziko rakoviny prsu?

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 17.9.2010

Snižují bisfosfonáty riziko rakoviny prsu?

Podle závěrů dvou velkých kohortových studií mají ženy, které užívají bisfosfonáty, o třetinu nižší riziko onemocnění invazivním nádorem prsu. Pacientky, které při léčbě osteoporózy bisfosfonáty nádorem prsní žlázy onemocněly, měly lepší prognostické parametry než neléčené ženy.

O třetinu nižší riziko

Ve velké observační studii Women’s Health Initiative (WHI) měly ženy léčené bisfosfonáty během osmiletého sledování o 32 % nižší riziko onemocnění nádorem prsu. Podle izraelské studie bylo riziko u uživatelek dokonce o 39 % nižší, pokud léčba trvala alespoň rok. Výsledky práce obou vědeckých týmů byly zveřejněny v časopise Journal of Clinical Oncology.

Nová indikace?

Bisfosfonáty se etablovaly jako léky volby v léčbě osteoporózy. Důvodů je více – nízká cena, snadné podávání, prokázaná účinnost a také absence nežádoucích účinků, jimiž je zatížena hormonální substituční terapie v menopauze. Mezi ně právě může patřit vyšší riziko vzniku nádoru. Možným vysvětlením chemopreventivního účinku bisfosfonátů je blokáda faktorů, které podporují růst nádoru a potlačují angiogenezi.

Účinek zatím není zcela jasný

Dosud není plně objasněna interakce bisfosfonátů a hormonálních poměrů v organismu ženy a v prsní žláze. V obou studiích byl zjištěn odlišný podíl estrogendependentních nádorů u žen, které při léčbě bisfosfonáty onemocněly nádorovým onemocněním. Ve studii WHI vyšlo u léčených žen nižší zastoupení estrogendependentního karcinomu, v izraelské studii naopak tento typ nádoru převažoval. Podle dosavadní úrovně znalostí by bylo zatím předčasné doporučovat v prevenci karcinomu prsu bisfosfonáty. Výsledky dosud provedených studií je zapotřebí podrobit dalšímu zkoumání, přesto se tento směr výzkumu jeví jako velmi nadějný.

(jav)

Zdroj:
Gnant, M.: Can Oral Bisphosphonates Really Reduce the Risk of Breast Cancer in Healthy Women? Journal of Clinical Oncology, Vol 28, No 22 (August 1), 2010: pp. 3548–3551.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kryoablace v léčbě renálního karcinomu

Renální kryoablace je ve srovnání s ostatními chirurgickými přístupy zatížena menším počtem komplikací, a je tudíž relativně bezpečnou metodou. Při pečlivém výběru pacientů a náležité technice je pak možné počet komplikací dále snížit.

Delece chromozomu 9p identifikuje agresivní formu renálního karcinomu z jasných buněk

Hlavním cílem studie uveřejněné v časopise Cancer bylo zjistit, zda delece p-raménka chromozomu č. 9 přítomná u renálního karcinomu z jasných buněk predikuje kratší dobu přežití a kratší interval bez rekurence onemocnění.

Rizikové faktory predikující progresi renálního karcinomu po chirurgické terapii

Podle posledních poznatků může progresi lokalizovaného renálního karcinomu po chirurgické terapii predikovat pět rizikových faktorů.Všechny novinky