Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Snižují bisfosfonáty riziko rakoviny prsu?

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 17.9.2010

Snižují bisfosfonáty riziko rakoviny prsu?

Podle závěrů dvou velkých kohortových studií mají ženy, které užívají bisfosfonáty, o třetinu nižší riziko onemocnění invazivním nádorem prsu. Pacientky, které při léčbě osteoporózy bisfosfonáty nádorem prsní žlázy onemocněly, měly lepší prognostické parametry než neléčené ženy.

O třetinu nižší riziko

Ve velké observační studii Women’s Health Initiative (WHI) měly ženy léčené bisfosfonáty během osmiletého sledování o 32 % nižší riziko onemocnění nádorem prsu. Podle izraelské studie bylo riziko u uživatelek dokonce o 39 % nižší, pokud léčba trvala alespoň rok. Výsledky práce obou vědeckých týmů byly zveřejněny v časopise Journal of Clinical Oncology.

Nová indikace?

Bisfosfonáty se etablovaly jako léky volby v léčbě osteoporózy. Důvodů je více – nízká cena, snadné podávání, prokázaná účinnost a také absence nežádoucích účinků, jimiž je zatížena hormonální substituční terapie v menopauze. Mezi ně právě může patřit vyšší riziko vzniku nádoru. Možným vysvětlením chemopreventivního účinku bisfosfonátů je blokáda faktorů, které podporují růst nádoru a potlačují angiogenezi.

Účinek zatím není zcela jasný

Dosud není plně objasněna interakce bisfosfonátů a hormonálních poměrů v organismu ženy a v prsní žláze. V obou studiích byl zjištěn odlišný podíl estrogendependentních nádorů u žen, které při léčbě bisfosfonáty onemocněly nádorovým onemocněním. Ve studii WHI vyšlo u léčených žen nižší zastoupení estrogendependentního karcinomu, v izraelské studii naopak tento typ nádoru převažoval. Podle dosavadní úrovně znalostí by bylo zatím předčasné doporučovat v prevenci karcinomu prsu bisfosfonáty. Výsledky dosud provedených studií je zapotřebí podrobit dalšímu zkoumání, přesto se tento směr výzkumu jeví jako velmi nadějný.

(jav)

Zdroj:
Gnant, M.: Can Oral Bisphosphonates Really Reduce the Risk of Breast Cancer in Healthy Women? Journal of Clinical Oncology, Vol 28, No 22 (August 1), 2010: pp. 3548–3551.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kryoablace v léčbě renálního karcinomu

Renální kryoablace je ve srovnání s ostatními chirurgickými přístupy zatížena menším počtem komplikací, a je tudíž relativně bezpečnou metodou. Při pečlivém výběru pacientů a náležité technice je pak možné počet komplikací dále snížit.

Delece chromozomu 9p identifikuje agresivní formu renálního karcinomu z jasných buněk

Hlavním cílem studie uveřejněné v časopise Cancer bylo zjistit, zda delece p-raménka chromozomu č. 9 přítomná u renálního karcinomu z jasných buněk predikuje kratší dobu přežití a kratší interval bez rekurence onemocnění.

Rizikové faktory predikující progresi renálního karcinomu po chirurgické terapii

Podle posledních poznatků může progresi lokalizovaného renálního karcinomu po chirurgické terapii predikovat pět rizikových faktorů.



Všechny novinky