Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Slibné výsledky terapie pokročilého karcinomu prsu ve studii fáze III PALOMA-2

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 27.3.2017

Slibné výsledky terapie pokročilého karcinomu prsu ve studii fáze III PALOMA-2

Výsledky studie PALOMA-2 potvrdily prodloužení přežití bez progrese onemocnění při použití palbociklibu v 1. linii léčby pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou exprese estrogenových receptorů (ER+) a negativitou exprese receptorů HER2 pro epidermální růstový faktor.

Design studie

Studie PALOMA-2, jež navazovala na otevřenou studii PALOMA-1, hodnotila účinnost palbociklibu – perorálně podávaného inhibitoru cyklin-dependentních kináz CDK 4/6. Jednalo se o dvojitě zaslepenou randomizovanou studii fáze III, která měla za úkol ověřit benefit plynoucí z užívání kombinace letrozolu (2,5 mg 1× denně nepřetržitě) s palbociklibem (125 mg perorálně 1× denně po dobu 3 týdnů ze 4, v opakovaných cyklech) oproti užívání samotné hormonální terapie u postmenopauzálních žen. Studie se zúčastnilo 666 pacientek s pokročilým karcinomem prsu ER+/HER2, které zatím nepodstoupily žádnou systémovou léčbu. Ženy byly randomizovány 2 : 1 k užívání kombinace letrozolu a palbociklibu nebo letrozolu a placeba.

Výsledky

Studie splnila primární cíl, a to potvrzení prodloužení přežití bez progrese onemocnění (PFS – progresion-free survival) při užívání kombinace palbociklibu s letrozolem oproti kombinaci s placebem. Průměrný PFS dosahoval v případě ramene s palbociklibem 24,8 měsíce oproti 14,5 měsíce v rameni s placebem (poměr rizik [HR] 0,58; 95% CI 0,46–0,72; p < 0,000001). Mezi běžné nežádoucí příhody patřily neutropenie (79,5 % u skupiny s palbociklibem vs. 6,3 % u skupiny s placebem), únava (37,1 vs. 27,5 %), nauzea (35,1 vs. 26,1 %) či alopecie (32,9 vs. 15,8 %).

Závěr

PALOMA-2 představuje třetí randomizovanou klinickou studii, která prokázala benefit z přidání palbociklibu k hormonální terapii pokročilého ER+, HER2 karcinomu prsu. Výsledky také potvrzují zjištění studie PALOMA-1, která byla otevřeným hodnocením fáze II a která byla spolu se studií PALOMA-3 podkladem k registraci léčiva na evropském trhu.

(boba)

Zdroje:

  1. Finn R. S., Martin M., Rugo H. S. et al. PALOMA-2: Primary results from a phase III trial of palbociclib (P) with letrozole (L) compared with letrozole alone in postmenopausal women with ER+/HER2 advanced breast cancer (ABC). J Clin Oncol 2016; 34 (suppl.; abstr. 507). Dostupné na: http://meetinglibrary.asco.org/content/165131-176
  2. Pfizer announces positive top-line results for phase 3 PALOMA-2 clinical trial of IBRANCE® (palbociclib). Pfizer 2016 Apr 19. Dostupné na: www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer_announces_positive_top_line_results_for_phase_3_paloma_2_clinical_trial_of_ibrance_palbociclib

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Protinádorový účinek axitinibu u nemalobuněčného karcinomu plic

Axitinib, perorálně podávaný inhibitor tyrosinkináz cílený na receptory růstového faktoru z destiček (PDGF) a receptory vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF), prokázal účinnost v terapii plicních nádorů. Na konferenci Americké společnosti pro klinickou onkologii (ASCO) o tom referovala dr. Joan Schillerová.

Nová šance pro pacientky s metastatickým karcinomem prsu

V rámci kongresu PragueONCO 2017 (25.–27. ledna, Praha) proběhlo minikolokvium nazvané „Palbociklib – průlom v léčbě HR+/HER2− metastatického karcinomu prsu“. Odborným garantem byla doc. MUDr. Petra Tesařová, Ph.D., z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Sympozium podpořila společnost Pfizer.

Palbociclib u pokročilého nádoru prsu s pozitivními hormonálními receptory

Růst rakoviny prsu s pozitivními hormonálními receptory je závislý na cyklindependentních kinázách 4 a 6 (CDK4 and CDK6), které vedou k přechodu buňky z fáze G1 na fázi S buněčného cyklu. Mezinárodní tým odborníků ve své studii srovnával účinnost palbociclibu (inhibitoru CDK4 a CDK6) a fulvestrantu u pacientek s pokročilým nádorem prsu.Všechny novinky