Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Rizikové faktory predikující progresi renálního karcinomu po chirurgické terapii

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.9.2010

Rizikové faktory predikující progresi renálního karcinomu po chirurgické terapii

Podle posledních poznatků může progresi lokalizovaného renálního karcinomu po chirurgické terapii predikovat pět rizikových faktorů. Patří k nim staging tumoru pT2 (tj. tumor o velikosti 7 cm a více), mužské pohlaví, typická symptomatologie, sarkomatoidní dediferenciace a přítomnost makroskopických nekróz.

Tyto závěry vyplývají z americké kohortové studie zahrnující celkem 925 pacientů sledovaných v průměru 48,2 měsíce. Jednalo se o pacienty, kteří podstoupili částečnou nebo radikální nefrektomii pro renální karcinom ve stadiu pT1 nebo pT2. Ze sledované skupiny pak byli vyřazeni pacienti s mnohočetnými nádory, oboustranným postižením, nedostatečným sledováním nebo s rekurentním nádorem po chirurgickém zákroku.

Progrese nemoci do metastatického stadia byla zachycena u 53 pacientů, což představuje 5,7 % z celé skupiny; mezi pacienty s tumorem ve stadiu pT1 tomu tak bylo u 20 pacientů (2,6 %) a s typem pT2 u 33 pacientů (21,9 %). Autoři dále uvádějí, že z 618 pacientů s jedním nebo dvěma rizikovými faktory došlo k progresi do metastatického stadia u 20 z nich (3,2 %) v průběhu 37,1 měsíce. Ve skupině 130 pacientů se třemi nebo více rizikovými faktory došlo k progresi onemocnění u 33 pacientů (25,4 %) v průběhu 25,2 měsíce. Naopak ani u jednoho ze 177 pacientů bez rizikových faktorů k progresi nedošlo.

Dr. Christopher Wood z University of Texas považuje stratifikaci podle rizikových faktorů za užitečný model sledování. Podle něj totiž není nutné sledovat pacienta po konečné operaci, pokud není přítomen ani jeden z rizikových faktorů. Naopak pacienty se třemi nebo více rizikovými faktory je potřeba sledovat velmi pozorně a zachytit tak včas známky recidivy. Jedná se tedy o velice aktuální údaje vzhledem k problematice ozáření při zobrazovacích vyšetřeních spojených s rizikem vzniku sekundárních malignit.

(mik)

Zdroj:
E. Jason Abel, Stephen H. Culp, Matthew Meissner, Surena F. Matin, Pheroze Tamboli, Christopher G. Wood: Identifying the risk of disease progression after surgery for localized renal cell carcinoma. BJU International 2010. Publikováno on-line před tiskem dne 15. 4. 2010. DOI: 10.1111/j.1464-410X.2010.09337.x

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Obezita v adolescenci snižuje riziko karcinomu prsu pro zbytek života

Obezita ve vyšším věku je považována za rizikový faktor zhoubných nádorů prsu. Vědci z týmu Heather Baer z Bostonu však přišli s překvapivým objevem – vyšší tělesná hmotnost v dětství a adolescenci naopak před karcinomy prsu chrání.

Klíč k léčbě typu nádoru prsu, kde tamoxifen nezabere

Vědci z amerického National Cancer Institute identifikovali skupinu buněčných markerů, které jsou úzce spojeny se vznikem méně časté, avšak agresivní formy rakoviny prsu neboli karcinomu negativního na receptor estrogenu.

Tamoxifen mění kognitivní schopnosti pacientek

Holandská studie porovnává neuropsychologický profil tamoxifenu a exemestanu v terapii nádorového onemocnění prsu u žen v menopauze.Všechny novinky