Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Riziko rozvoje karcinomu prsu u žen, které byly v dětství léčeny pro leukemii či sarkom

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 1.9.2016

Riziko rozvoje karcinomu prsu u žen, které byly v dětství léčeny pro leukemii či sarkom

Radioterapie na oblast hrudníku je známým rizikovým faktorem pro rozvoj rakoviny prsu v pozdějším věku. Přestavuje chemoterapie podobné riziko?

Nedávno byly publikovány výsledky studie zabývající se rizikem a rizikovými faktory pro rakovinu prsu ve skupině žen, které byly v dětství léčeny pro nádorové onemocnění chemoterapií (ale nikoli radioterapií).

Rizikové diagnózy a skupiny cytostatik

Kumulativní riziko rakoviny prsu bylo hodnoceno u 3768 žen sledovaných v rámci projektu Childhood Cancer Survivor Study. Medián doby sledování činil 25,5 roku (rozmezí 8–39 let). Rakovinou prsu onemocnělo 47 žen ze sledované kohorty, medián věku diagnózy onemocnění byl 38 let (rozmezí 22–47), přičemž medián doby od primárního nádorového onemocnění v dětství činil 24 let (rozmezí 10–34 let).

Při srovnání s obecnou populací bylo riziko rakoviny prsu ve sledované skupině žen 4× větší. Nejvyšší riziko rozvoje nádoru prsu měly pacientky léčené v dětství pro leukemii nebo sarkomy. Ve věku 45 let dosahovalo kumulativní riziko nádoru prsu 5,8 % u žen s prodělaným sarkomem a 6,3 % u těch, které překonaly leukemii. Pokud jde o konkrétní skupiny cytostatik, za rizikové autoři považují alkylační látky a antracykliny, výše rizika přitom závisí na podané dávce.

Závěr

Studie ukázala, že u žen, které v dětství prodělaly nádorové onemocnění a byly léčeny pouze chemoterapií, je vyšší riziko rozvoje nádoru prsu. Jedná se zejména o ženy léčené pro sarkom či leukemii. Data naznačují, že vysoké dávky alkylačních látek představují významný rizikový faktor. Otázkou zůstává, zda je v pozadí možná interakce s vrozenými predispozicemi.

(eza)

Zdroj: Henderson T. O., Moskowitz C. S., Chou J. F. et al. Breast cancer risk in childhood cancer survivors without a history of chest radiotherapy: a report from the Childhood Cancer Survivor Study. J Clin Oncol 2015 Dec 23; pii: JCO623314; doi: 10.1200/JCO.2015.62.3314 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 10x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace cílené a hormonální léčby − nejúčinnější varianta u hormonálně pozitivního HER2-negativního metastatického karcinomu prsu

Přístup k léčbě hormonálně senzitivního metastatického karcinomu prsu se na základě výsledků klinických studií postupně mění. Chemoterapie je u této skupiny pacientek podávána jen v případě, že pacientka bude mít viscerální krizi nebo je jí ohrožena.

Prognóza pacientů, kteří dosáhli kompletní odpovědi na cílenou terapii metastatického renálního karcinomu

Dosažení kompletní odpovědi nebývá u cílené terapie metastatického renálního karcinomu časté. Jaké jsou dlouhodobé vyhlídky pacientů s kompletní odpovědí v závislosti na další terapii, studovala česká Pracovní skupina pro renální karcinom. Výsledky byly publikovány na konci roku 2015 ve významném časopisu European Urology.

Zkušenosti s axitinibem v léčbě metastatického renálního karcinomu

Zhoubné nádory ledvin představují přibližně 1–3 % všech malignit. V České republice je nejvyšší incidence zhoubných nádorů ledvin na světě. V léčbě metastatického karcinomu ledvin došlo v posledních letech k výrazným změnám.Všechny novinky