Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Resekce metastáz u kolorektálního karcinomu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 28.11.2008

Resekce metastáz u kolorektálního karcinomu

Resekce jater nemá pozitivní vliv na pětileté přežívání pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu v játrech, pokud jsou postiženy jejich celiakální a paraaortální regionální lymfatické uzliny. A to i v případě, když choroba odpovídá na předoperační chemoterapii.

V srpnovém vydání odborného periodika Journal of Clinical Oncology uveřejnil doktor Rene Adam z Assistance Publique-Hôpitaux de Paris Hôpital Paul Brousse ve francouzském Villejuif se svými kolegy výsledky studie provedené u 736 pacientů s kolorektálními jaterními metastázami, kteří byli léčeni v letech 1992 až 2006. Multidisciplinární léčebný přístup zahrnoval předoperační chemoterapii a následnou jaterní resekci.

Celkem 47 pacientů (6 %) podstoupilo hepatektomii a současnou lymfadenektomii. Pětileté přežití nastalo u pacientů s postiženými regionálními uzlinami v 18 % případů, u pacientů bez postižení uzlin to bylo v 53 %. Pokud byly v lymfatických uzlinách metastázy diagnostikovány předoperačně, měli takoví pacienti vyšší pravděpodobnost pětiletého přežití v porovnání s těmi, u nichž byly metastázy v uzlinách odhaleny až intraoperační detekcí. Výzkumný tým ale uvádí, že tento rozdíl (35 % oproti 10 %) není signifikantní.

Multivariantní analýzou bylo zjištěno, že postižení celiakálních uzlin a věk přes 40 let jsou dva nezávislé rizikové faktory pro špatnou prognózu tohoto onemocnění.

Ze zjištěných skutečností tým doktora Adama vyvozuje, že zvolení strategie hepatektomie s lymfadenektomií je nejlepší pro mladší pacienty s předoperačně zjištěným postižením regionálních uzlin, které odpovídá na systémovou chemoterapii.

(ian)

Zdroj: Journal of Clinical Oncology 2008;26(22 August 1):3672–3680.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Pětileté přežití u pacientů s karcinomem ledviny

Karcinomy ledvin jsou relativně častým nádorovým onemocněním. Velmi často je nádor objevem náhodně při vyšetření zobrazovacími technikami, a to zejména při ultrasonografii břicha. Míra úmrtnosti na toto onemocnění se v mnoha evropských zemích stabilizovala.

Uplatnění CT kolonografie v diagnostice nádorů tlustého střeva

Metoda zvaná CT kolonografie je neinvazivní možností screeningu kolorektálního karcinomu, přestože přesnost v detekci lézí nebyla dosud jasně definována u asymptomatických dospělých v rizikové skupině. Cílem studie týmu vědců bylo prozkoumat a zdokumentovat přesnost CT kolonografie.

Riziko rekurence karcinomu prsu po pěti letech je nízké

Rakovina prsu je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí mezi ženami. Podle americké studie mají ženy, které přežily rakovinu prsu pět let po léčbě, relativně nízké riziko rekurence nemoci. Každá žena s vážným stadiem III má podle vědců pouze třináctiprocentní riziko rekurence.Všechny novinky