Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Reprodukční faktory a riziko karcinomu prsu u žen s mutacemi BRCA1 a BRCA2

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.12.2008

Reprodukční faktory a riziko karcinomu prsu u žen s mutacemi BRCA1 a BRCA2

Je dobře známo, že multiparita a kojení pomáhají snižovat riziko karcinomu prsu v obecné populaci, zatímco užívání perorálních kontraceptiv toto riziko mírně zvyšuje. Vliv těchto faktorů na riziko karcinomu prsu u žen s mutacemi v genech BRCA 1 a BRCA 2 je však dosud méně jasný. Tímto vlivem se proto ve své práci zabývali odborníci z Univerzity Jižní Kalifornie, kteří své výsledky publikovali tento měsíc v časopise Cancer epidemiology, biomarkers and prevention.

Do studie bylo zařazeno 1 469 žen z okresu Los Angeles ve věku mezi 20 a 49 lety, kterým byl nově diagnostikován karcinom prsu. Kontrolní skupinu tvořilo 444 žen bez karcinomu prsu, tato kontrolní skupina měla obdobné složení vzhledem k věku, rase i místu bydliště jako skupina žen s nádorem. Ve skupině pacientek s karcinomem prsu byly sekvenovány geny BRCA 1 a BRCA 2 a byla stanovena pravděpodobnost vzniku karcinomu prsu asociovaného s různými reprodukčními a hormonálními faktory u nositelek mutace i u žen bez mutací.

Výsledky

U 94 žen s karcinomem prsu byla nalezena mutace v genu BRCA 1 nebo BRCA 2. Počet donošených těhotenství byl nepřímo úměrný riziku karcinomu prsu bez ohledu na výskyt sledovaných mutací. Delší doba kojení se ukázala jako protektivní faktor ve skupině žen bez mutace, avšak nikoli u žen s mutacemi. Tento zřejmý účinek mutace však nebyl statisticky signifikantní (p = 0,23). Užívání orální antikoncepce nemělo vliv na zvýšení rizika karcinomu prsu v žádné ze sledovaných skupin.

Závěr

Výsledky studie naznačují, že parita chrání proti rozvoji karcinomu prsu jak ženy bez mutací BRCA 1 a BRCA 2, tak ženy s těmito mutacemi. Na druhou stranu kojení nemá vliv na rozvoj karcinomu prsu u žen se sledovanými mutacemi. Výsledky také neukázaly žádnou souvislost mezi užíváním perorální antikoncepce a rizikem karcinomu prsu u žen s mutacemi v genech BRCA 1 a BRCA 2. V souvislosti se zvyšujícím se počtem žen užívajících orální antikoncepci pokládají autoři tento závěr za zvláště významný.

(vek)

Zdroj: Lee, E. et al. Cancer Epidemiol. Biomarkers. Prev. 17, 3170–8 (2008) PMID: 18990759

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Resekce metastáz u kolorektálního karcinomu

Resekce jater nemá pozitivní vliv na pětileté přežívání pacientů s metastázami kolorektálního karcinomu v játrech, pokud jsou postiženy jejich celiakální a paraaortální regionální lymfatické uzliny. A to i v případě, když choroba odpovídá na předoperační chemoterapii.

Pětileté přežití u pacientů s karcinomem ledviny

Karcinomy ledvin jsou relativně častým nádorovým onemocněním. Velmi často je nádor objevem náhodně při vyšetření zobrazovacími technikami, a to zejména při ultrasonografii břicha. Míra úmrtnosti na toto onemocnění se v mnoha evropských zemích stabilizovala.

Uplatnění CT kolonografie v diagnostice nádorů tlustého střeva

Metoda zvaná CT kolonografie je neinvazivní možností screeningu kolorektálního karcinomu, přestože přesnost v detekci lézí nebyla dosud jasně definována u asymptomatických dospělých v rizikové skupině. Cílem studie týmu vědců bylo prozkoumat a zdokumentovat přesnost CT kolonografie.Všechny novinky