Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Rakovina tlustého střeva v rodinné anamnéze může znamenat lepší prognózu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 29.6.2008

Rakovina tlustého střeva v rodinné anamnéze může znamenat lepší prognózu

Výskyt kolorektálního karcinomu v rodinné anamnéze zvyšuje riziko rozvoje tohoto onemocnění. V červnovém čísle časopisu JAMA však vyšel článek, podle kterého pacienti se zatíženou rodinnou anamnézou mají paradoxně lepší prognózu, pokud se u nich kolorektální karcinom skutečně rozvine.

Pacienti s kolorektálním karcinomem ve stadiu III, kteří mají stejnou chorobu také v rodinné anamnéze, měli signifikantně nižší riziko rekurence a také větší naději na pětileté přežití od diagnózy než pacienti, v jejichž rodině se kolorektální karcinom nikdy nevyskytl. Tento kladný vliv pozitivní rodinné anamnézy se dokonce zdá být tím silnější, čím více blízkých příbuzných rakovinou tlustého střeva onemocnělo. Vypovídají o tom výsledky studie, která zahrnula více než 1000 pacientů s kolorektálním karcinomem. Hlavním autorem studie je doktorka J. A. Chan z Dana-Farber Cancer Institutu v Bostonu.

Vliv rodinné anamnézy zkoumal výzkumný tým u 1087 pacientů s kolorektálním karcinomem. Do studie byli zahrnuti pouze účastníci klinické studie sponzorované agenturou National Cancer Institute, která se týkala vlivu adjuvantní chemoterapie u tohoto onemocnění. Všichni pacienti podstoupili kompletní resekci primárního nádoru v letech 1999–2001 a všichni měli v době chirurgického zákroku metastázy v regionálních lymfatických uzlinách, avšak byli v té době bez vzdálených metastáz.

Celkem 195 pacientů uvedlo výskyt kolorektálního karcinomu u příbuzných prvního stupně. Žádný z nich však netrpěl dědičným onemocněním, jako je například familiární adenomatózní polypóza. V průběhu pětiletého sledování došlo k rekurenci nádorového onemocnění nebo k úmrtí celkem u 57 pacientů s pozitivní rodinnou anamnézou (29 %) a 343 pacientů bez anamnestické zátěže (38 %). K rekurenci nádoru nebo k úmrtí došlo u 30 % pacientů, kteří udávali jednoho příbuzného postiženého kolorektálním karcinomem, a u 23 % pacientů, kteří měli dva nebo více příbuzných prvního stupně s tímto onemocněním. Ve skupině pacientů bez pozitivní rodinné anamnézy relabovalo nebo zemřelo, jak již bylo řečeno, 38 % pacientů.

Podle autorů zmíněné studie může rodinná anamnéza ovlivnit nejen výskyt nádorového onemocnění, ale také jeho průběh a prognózu. V tomto případě, poněkud překvapivě, také v pozitivním smyslu.

(vek)

Zdroj: Chan J. A. Association of family history with cancer recurrence and survival among patients with stage III colon cancer. JAMA, June 2008

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prognóza kolorektálního karcinomu závisí více na hloubce invaze než na nálezu v uzlinách

Na letošním sjezdu American Society of Clinical Oncology v Chicagu byla prezentována studie, která může změnit léčebný postup až u čtvrtiny pacientů s kolorektálním karcinomem a která mění pohled na současný systém stagingu tohoto zhoubného nádoru.

Dietní faktory a riziko rakoviny prsu – studie u žen v jižní Francii

O stravě se mluví jako o jednom z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících vznik nádorového bujení, znalosti o jejím vlivu na jednotlivé typy nádorů jsou však dosud velmi vágní. V letech 2002 až 2004 byla provedena studie zkoumající vztah mezi stravovacími zvyklostmi a rozvojem rakoviny prsu.

Pozitivní chirurgické okraje při parciální nefrektomii. Prediktivní hodnota a onkologické výsledky.

Prognostická hodnota a optimální management pozitivních okrajů při parciální nefrektomii nejsou dosud jednoznačně definovány. Studie zveřejněná v Journal of Urology se pokusila více objasnit roli pozitivních okrajů v dalším vývoji maligního onemocnění.Všechny novinky