Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prognostický význam diabetu u lokalizovaného karcinomu z renálních buněk

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 15.4.2012

Prognostický význam diabetu u lokalizovaného karcinomu z renálních buněk

Podíl diabetiků mezi pacienty s renálním karcinomem je vyšší než v obecné populaci. Nabízí se otázka, zda nepříznivý vliv diabetu na funkci ledvin může nějakým způsobem ovlivnit vývoj stavu těchto pacientů související s karcinomem.

Potenciálním vlivem přítomnosti diabetes mellitus na prognózu pacientů s renálním karcinomem se zabývala nedávno publikovaná studie. Autoři provedli rozbor údajů 950 pacientů, kteří v letech 1988 až 2009 podstoupili radikální nebo parciální nefrektomii z důvodu renálního karcinomu ze světlých buněk. Analyzovali potenciální vztahy mezi přítomností diabetu a řadou klinickopatologických charakteristik pacientů a hledali nezávislé prediktory specifického přežití, celkového přežití a přežití nesouvisejícího s karcinomem.

Přítomnost diabetu byla před operací zjištěna u 108 pacientů (11,4 %). Mezi skupinou pacientů s diabetem a bez diabetu byly zjištěny statisticky významné rozdíly pouze ve věku (p < 0,001), přítomnosti hypertenze (p < 0,001) a kardiovaskulárního onemocnění před operací (p < 0,001) a ve výkonnostním stavu (p = 0,019). U diabetiků bylo zjištěno kratší specifické přežití (p = 0,012), celkové přežití (p < 0,001) i přežití nesouvisející s karcinomem (p < 0,001) v porovnání s pacienty bez diabetu. Přítomnost diabetu byla ovšem nezávislým prediktorem pouze u celkového přežití (p = 0,022) a u přežití nesouvisejícího s karcinomem (p = 0,034), zatímco z hlediska specifického přežití operovaných pacientů s renálním karcinomem nebyl diabetes mellitus statisticky významným prognostickým faktorem (p = 0,234).

Autoři tedy analýzu uzavřeli konstatováním, že přítomnost diabetu nemusí přímo ovlivňovat výsledky léčby lokalizovaného Grawitzova tumoru po parciální nebo totální resekci. Diabetiky podstupující chirurgickou léčbu karcinomu ledvin je však třeba poučit, že jejich choroba má nepříznivý vliv na délku celkového přežití.

(zza)

Zdroj: Lee S., Hong S. K., Kwak C., et al. Prognostic Significance of Diabetes Mellitus in Localized Renal Cell Carcinoma. Jpn J Clin Oncol. 2012 Mar 1. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Konzumace červeného masa a uzenin ve vztahu k incidenci renálního karcinomu – výsledky prospektivního šetření

Vznik zhoubných nádorů ledvin je dáván do souvislosti s řadou faktorů, které mohou přispívat ke zvýšení rizika tohoto onemocnění. Patří k nim vlivy zevního prostředí, životní styl, výživa, genetická výbava a zdravotní stav jedince.

Prognostické faktory u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem při léčbě inhibitory tyrozinkinázy

S lepší prognózou pacientů s metastazujícím renálním karcinomem, kteří jsou léčeni sorafenibem a sunitinibem, koreluje kromě výkonnostního stavu ECOG rozvoj subklinické nebo klinické hypotyreózy při protinádorové léčbě.

Limitovaná resekce v léčení IA stadia karcinomu plic

Karcinom plic ve více než 50 % postihuje v USA pacienty nad 65 let věku. U nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) ve stadiu IA je po chirurgickém léčení lobektomií pětileté přežití 70 %.Všechny novinky