Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prognostické faktory u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem při léčbě inhibitory tyrozinkinázy

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 30.1.2012

Prognostické faktory u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem při léčbě inhibitory tyrozinkinázy

S lepší prognózou pacientů s metastazujícím renálním karcinomem (mRCC), kteří jsou léčeni sorafenibem a sunitinibem, koreluje kromě výkonnostního stavu ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) rozvoj subklinické nebo klinické hypotyreózy při protinádorové léčbě.

V Německém Münsteru proběhla prospektivní studie, která hodnotila prognostické markery u 83 pacientů s mRCC, kteří byli léčeni na tamním urologickém oddělení inhibitory tyrozinkinázy (37 % sorafenibem a 63 % sunitinibem) v letech 2006 až 2009. Byla hodnocena souvislost řady klinických a laboratorních parametrů a nežádoucích účinků léčby s délkou přežití bez progrese choroby (PFS).

V univariantní analýze souvisel s delším PFS stav podle ECOG (p < 0,0001), riziko podle kritérií MSKCC (p = 0,003) a léčebná odpověď (p < 0,0001). V multivariantní analýze byly nezávislými prognostickými faktory pouze stav ECOG (0/1 vs. 2, p = 0,018) a přítomnost hypotyreózy (p = 0,01).

Hypotyreóza byla definována jako subklinická při zvýšení TSH nad horní hranici normy při normálních hladinách trijodtyroninu (T3) a tyroxinu (T4) a jako klinická při zvýšení TSH spojeném s poklesem T3 a T4. Hypotyreóza se během léčby rozvinula u 32 % hodnocených pacientů (ve stejném poměru u sorafenibu i sunitinibu) a její výskyt byl spojen s delším PFS (16,0 měsíců vs. 6,0 měsíců, p = 0,032). U 76 % z těchto pacientů došlo k rozvoji hypotyreózy v prvních 4 týdnech léčby. Substituce l-tyroxinem nijak neovlivnila délku PFS.

Rozvoj hypotyreózy při léčbě sorafenibem nebo sunitinibem lze využít jako prediktor přežití bez progrese u pacientů s metastazujícím karcinomem ledviny.

(zza)

Zdroj: Riesenbeck LM, Bierer S, Hoffmeister I, et al. Hypothyroidism correlates with a better prognosis in metastatic renal cancer patients treated with sorafenib or sunitinib. World J Urol 2011(Dec);29(6):807-813. Epub 2010 Dec 14.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Limitovaná resekce v léčení IA stadia karcinomu plic

Karcinom plic ve více než 50 % postihuje v USA pacienty nad 65 let věku. U nemocných s nemalobuněčným plicním karcinomem (NSCLC) ve stadiu IA je po chirurgickém léčení lobektomií pětileté přežití 70 %.

Má smysl záměna preparátů v adjuvantní endokrinní terapii u postmenopauzálních žen s časným stadiem rakoviny prsu?

Intergroup Exemetane Study provedená u 4 724 postmenopauzálních žen s časnými stadii rakoviny prsu prokázala již dříve významný efekt u pacientek, kterým byla adjuvantní endokrinní terapie s tamoxifenem změněna na exemestan.

Preference pacientů s renálním karcinomem při volbě cílené chemoterapie

Při volbě chemoterapie lékař vždy porovnává přínos léčby, její snášenlivost a nežádoucí účinky. Co ale upřednostňují sami pacienti? Jaký přínos léčby považují za nejdůležitější a co jsou ochotni pro dosažení tohoto přínosu podstoupit?Všechny novinky