Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prognostické faktory přežití u pacientů s metastazujícím karcinomem z renálních buněk léčených sunitinibem

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 18.7.2013

Prognostické faktory přežití u pacientů s metastazujícím karcinomem z renálních buněk léčených sunitinibem

Podle analýzy údajů ze 6 studií s 1 059 pacienty s metastazujícím karcinomem z renálních buněk (mRCC) léčenými sunitinibem byly určeny prognostické faktory celkového přežití (OS), dlouhodobého přežití a přežití bez progrese choroby (PFS).

Průměrné PFS činilo 9,7 měsíce a OS 23,4 měsíce, dlouhodobé přežití (≥ 30 měsíců) bylo popsáno u 20 % pacientů. Multivariantní analýza ukázala, že nezávislými prediktory PFS a OS jsou etnický původ, výkonnostní stav podle ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group), doba mezi stanovením diagnózy a zahájením léčby, předchozí užívání cytokinů, hladina hemoglobinu, hladina laktátdehydrogenázy, upravená hladina kalcia, počet neutrofilů, trombocytů a přítomnost kostních metastáz (pouze u OS). Nezávislými prediktory dlouhodobého přežití byly etnický původ, přítomnost kostních metastáz a upravená hladina kalcia. Významně delší PFS i OS bylo zjištěno u bělochů v porovnání s „nebělochy Neasiaty“.

Tato analýza určila rizikové faktory mortality pacientů s mRCC léčených sunitinibem a potvrdila již dříve popsané faktory ovlivňující přežití u mRCC.

(zza)

Zdroj: Motzer R. J., et al. Prognostic factors for survival in 1059 patients treated with sunitinib for metastatic renal cell carcinoma. Br J Cancer. 2013 May 21; doi: 10.1038/bjc.2013.236. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Odstranění primárního nádoru u karcinomu prsu IV. stadia prodlužuje celkové přežití

Metaanalýza publikovaných studií ukázala, že chirurgická excize primárního nádoru u karcinomu prsu IV. stadia je spojena s delším celkovým přežitím než nechirurgická léčba.

Vyšší fyzická aktivita prodlužuje přežití žen s kolorektálním karcinomem

Ačkoli byly fyzická inaktivita a obezita opakovaně identifikovány jako rizikové faktory kolorektálního karcinomu, jejich význam pro dobu přežití pacientů s tímto onemocněním není jednoznačný.

Polymorfismus v genu pro cyklin D1 ovlivňuje klinický efekt adjuvantní léčby 5-FU u karcinomu tlustého střeva

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění, přičemž Česká republika patří k zemím s nejvyšší incidencí tohoto onemocnění v Evropě.Všechny novinky