Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Příznivý vliv odporového tréninku u pacientů po prodělané protinádorové léčbě

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 22.12.2013

Příznivý vliv odporového tréninku u pacientů po prodělané protinádorové léčbě

Současné poznatky ukazují, že pravidelná fyzická aktivita v průběhu protinádorové léčby a po ní pomáhá zlepšovat zdravotní stav pacientů. Výsledky nedávno zveřejněné metaanalýzy ukazují především na prospěšnost odporového cvičení („resistance training“).

Úvod

Vedlejší účinky protinádorové léčby zahrnují mimo jiné svalovou atrofii, snížení obsahu aktivní tělesné hmoty, depresivní příznaky a únavu. Snížení svalové síly a celkové zhoršení fyzické kondice působí problémy při vykonávání denních aktivit, zhoršuje kvalitu života pacientů a také zvyšuje úmrtnost. Výsledky nové metaanalýzy potvrdily, že i nenáročný, ale pravidelný odporový trénink zlepšuje kvalitu života onkologických pacientů v několika ohledech.

Do metaanalýzy byly zařazeny randomizované kontrolované studie, v rámci kterých byly porovnávány skupiny onkologicky léčených pacientů, kteří prováděli pravidelný odporový trénink, jiné druhy cvičení nebo necvičili vůbec. Sledováni byli pacienti v průběhu léčby i po prodělané protinádorové terapii. Celkem bylo do metaanalýzy zařazeno třináct publikovaných článků.

Výsledky

Porovnání jednotlivých skupin pacientů ukázalo, že odporový trénink má velmi výrazný vliv na svalovou sílu horních i dolních končetin (P = 0,0005, respektive P < 0,00001) a o něco menší, i když stále statisticky významný, vliv na obsah aktivní tělesné hmoty („lean body mass“) a procento tělesného tuku. Mírně pozitivní účinek odporového cvičení byl také zaznamenán jako snížení skóre únavového syndromu spojeného s protinádorovou léčbou, které bylo měřeno pomocí dotazníku FACT-F (P = 0,05).

Výsledky metaanalýzy jednoznačně ukazují na prospěšnost pravidelně prováděného odporového tréninku u onkologických pacientů během léčby i po ní. I při nízké až mírné intenzitě cvičení se u pacientů zlepšila svalová síla, snížil se obsah tělesného tuku a mírně se snížily také příznaky únavového syndromu spojeného s protinádorovou terapií.

(vek)

Zdroj: Strasser B., et al. Impact of resistance training in cancer survivors: a meta-analysis. Med Sci Sports Exc. 2013, 45 (11): 2080–90.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vědci odhalili nové výhodné vlastnosti exemestanu

Exemestan, steroidní inhibitor aromatázy užívaný při léčbě karcinomu prsu pozitivního na estrogenové receptory, má podle nových poznatků vedle schopnosti inhibice hormonální tvorby rovněž protektivní vlastnosti a je schopen ochránit buňky před poškozením UV zářením, zánětlivým procesem a jinými nepříznivými vlivy. Alespoň to tvrdí nedávno provedená americká studie.

Olivový olej může příznivě ovlivnit léčbu ER pozitivního karcinomu prsu

Extra panenský olivový olej podporuje účinky inhibitorů aromatázy, vede k apoptóze a brání proliferaci MCF-7 buněk estrogen-receptor (ER) pozitivního karcinomu prsu.

CT řízená perkutánní kryoablace v léčbě lokální recidivy renálního karcinomu

Perkutánní kryoablace se podle americké série případů jeví jako bezpečná a účinná ledvinu zachovávající metoda léčby při lokální recidivě renálního karcinomu po parciální nefrektomii.Všechny novinky