Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přirozeně se vyskytující HER2 karboxyterminální fragment podporuje růst a metastazování nádorů prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 3.5.2009

Přirozeně se vyskytující HER2 karboxyterminální fragment podporuje růst a metastazování nádorů prsu

HER2 je tyrozinkinázový receptor patřící do rodiny receptorů pro epidermální růstové faktory. Dimerizace extracelulárních domén HER receptorů spouští fosforylaci tyrozinových zbytků, která dále ovlivňuje četné signální dráhy podílející se na řízení buněčné proliferace, migrace a diferenciace. Je rovněž známo, že některé HER receptory nebo jejich fragmenty mohou také přímo ovlivňovat genovou expresi.

Pacientky se zhoubnými nádory prsu, u kterých jsou exprimovány karboxyterminální fragmenty (CTFs) HER2 receptorů spíše než receptory v plné délce, mají všeobecně horší prognózu a vyšší pravděpodobnost rozvoje uzlinových metastáz. Většina nádorů exprimujících CTF je rovněž rezistentní k léčbě Herceptinem.

Nádory prsu se špatnou klinickou prognózou exprimují obvykle heterogenní soubor HER2 karboxyterminálních fragmentů. Avšak protože CTFs postrádají extracelulární domény, které řídí dimerizaci a následnou aktivaci HER2 v úplném nefragmentovaném stavu, mělo se za to, že tyto fragmenty budou neaktivní a nebudou se podílet na řízení příslušných signálních drah.

V článku publikovaném v dubnovém čísle časopisu Molecular and Cellular Biology autoři ukazují, že jeden z těchto karboxyterminálních fragmentů, 611-CTF, může aktivovat hned několik různých signálních drah. Transkriptomová analýza odhalila, že 611-CTF specificky řídí expresi genů, o kterých bylo zjištěno, že korelují se špatnou prognózou rakoviny prsu. Mezi geny regulovanými fragmentem 611-CTF bylo identifikováno několik takových, které byly již dříve spojovány s metastazováním. Například geny MET, EPHA2, MMP1, IL11, ANGPTL4 a geny pro některé integriny.

Autoři ve svém článku ukazují, že exprese 611-CTF vede u transgenních myší k rozvoji agresivních a invazivních nádorů mléčné žlázy, a to i tehdy, pokud nedojde k aktivační mutaci v transgenu. Publikované výsledky demonstrují, že 611-CTF je účinný onkogen schopný podporovat progresi a metastazování zhoubných nádorů prsu.

(vek)

Zdroj: Pedersen K, et al. A Naturally Occurring HER2 Carboxy-Terminal Fragment Promotes Mammary Tumor Growth and Metastasis. Mol Cell Biol 2009(April). (Epub ahead of print).

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Objeven protein potlačující invazi nádorových buněk do zdravé tkáně

Prvním krokem k tvorbě metastáz je schopnost penetrovat do zdravé tkáně per continuitatem. Po průniku do lymfatického a cévního systému mohou zakládat vzdálené metastázy. Vědci nyní objevili protein, který zabraňuje pohybu a šíření nádorových buněk.

Blokáda klíčových genů u karcinomu prsu zabraňuje vzniku metastáz

Vědci z Weill Cornell Medical College objevili roli dvou nedávno identifikovaných genů jakožto podpůrných genů při vzniku metastáz karcinomu prsu. Výzkumníci věří, že jejich objevy jsou důležité pro pacienty.

Obezita zvyšuje riziko metastáz u karcinomu pankreatu

Obezita výrazně zvyšuje riziko metastáz a stejně tak i riziko rekurence nádorových onemocnění a úmrtnost. V březnu 2009 byla na toto téma publikována studie u pacientů s karcinomem pankreatu.Všechny novinky