Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přínos eskalace dávek inhibitorů tyrosinkináz pro pacienty s metastatickým karcinomem ledviny po progresi onemocnění

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 12.4.2017

Přínos eskalace dávek inhibitorů tyrosinkináz pro pacienty s metastatickým karcinomem ledviny po progresi onemocnění

Retrospektivní studie ukázala, že u pacientů s metastatickým renálním karcinomem může vést zvyšování dávek inhibitorů tyrosinkináz (TKIs) po progresi onemocnění ke snížení objemu nádorové masy.

Úprava dávkování TKIs

Z důvodu vysoké variability plazmatických koncentrací TKIs může mít stejné léčivo podávané ve stejné dávce podobným pacientům s metastatickým karcinomem ledviny odlišný účinek. Je proto doporučeno upravovat dávkování individuálně u jednotlivých pacientů. Otázkou je, zda by mohla být přínosná eskalace dávky při progresi onemocnění. Lékaři z Cleveland Clinic Taussig Cancer Institute v Ohiu provedli retrospektivní analýzu dat pacientů s metastatickým renálním karcinomem, u kterých byla během progrese onemocnění zvyšována dávka TKIs.

Sledovaná populace a průběh léčby

Do studie bylo zařazeno celkem 22 pacientů, z 82 % to byli muži, medián věku činil 58 let (rozmezí 40–71). Histologicky šlo nejčastěji (v 77 %) o světlobuněčný karcinom, kromě jednoho pacienta všichni podstoupili nefrektomii a dle kritérií IMDC (International Metastatic Renal Cell Carcinoma Database Consortium) 77 % patřilo do střední rizikové kategorie.

Nejčastěji podávanou látkou, u které byla při progresi eskalována dávka, byl axitinib (17 pacientů). Počáteční dávka 5 mg 2× denně byla dle tolerance zvýšena na 6–7 mg 2× denně. Ze zbývajících 5 pacientů 3 užívali sunitinib a 2 pazopanib.

Před progresí a eskalací dávek byla nejlepší odezvou na léčbu částečná odpověď (u 8 pacientů, 36 %) a stabilizace onemocnění (u 14 pacientů, 64 %). Medián trvání léčby činil 6,8 měsíce (1,6–50,6).

Výsledky

Po eskalaci dávek bylo zjištěno, že ze 17 pacientů, u kterých byly dostupné výsledky, došlo u 82 % (n = 14) ke snížení objemu nádorové masy o 2–58 % (medián 14 %). U 24 % pacientů (n = 4) došlo ke snížení o více než 30 %, což splňuje kritéria pro parciální remisi dle kritérií RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors).

V době publikování analýzy pokračovalo 7 pacientů v terapii, medián trvání léčby eskalovanými dávkami je odhadován na 6,7 měsíce (0,6–27,1 a více). Naopak 14 pacientů léčbu ukončilo, z toho 5 kvůli špatné toleranci nežádoucích účinků (převážně šlo o únavu a průjem) a 8 z důvodu progrese onemocnění.

Závěr

Výsledky ukázaly, že u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny, u kterých došlo při podávání TKIs k progresi onemocnění, může eskalace dávek vést ke snížení objemu nádorové masy a prodloužit dobu léčby.

(blu)

Zdroje:

  1. Nelson R. TKI dose escalation reduces tumor burden in mRCC. Medscape Medical News 2015 Nov 10. Dostupné na: www.medscape.com/viewarticle/854206
  2. Ornstein M. C., Wood L., Elson P. et al. Clinical effect of TKI dose-escalation after disease progression in patients with metastatic renal cell carcinoma. BJU Int 2015 Dec; 116 (Suppl. 5): 1−23, doi: 10.1111/bju.13365.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Farmakologické účinky palbociklibu – nového cíleného léčiva v terapii karcinomu prsu

V listopadu 2016 se na českém trhu poprvé objevil palbociklib, nové cílené léčivo, které v kombinaci s hormonální terapií významně zvyšuje účinnost léčby lokálně pokročilého nebo metastatického karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů a negativitou receptorů HER2.

Dlouhodobá léčba CML inhibitory tyrosinkináz

První inhibitor tyrosinkinázy (TKI) BCR/ABL1 byl schválen k léčbě pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML) v roce 2001. Postupně byly přidány další přípravky ze stejné třídy, jež mají význam zejména při rezistenci či intoleranci jiných TKI. Není pochyb o tom, že TKI vnesly do léčby CML revoluci a umožňují dnes CML léčit jako chronické onemocnění. To přináší nutnost zaměřit se na dlouhodobou bezpečnost léčby.

Výhody podávání sunitinibu v dávkovacím režimu 2/1

Randomizovaná otevřená klinická studie fáze II se zabývala hodnocením účinku a toxicity sunitinibu podávaného pacientům s metastatickým renálním karcinomem (mRCC) v dávkovacím režimu 2/1 v porovnání se standardním režimem 4/2.Všechny novinky