Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Princip metastazování Erb-2 pozitivních plicních nádorů odhalen

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 22.4.2012

Princip metastazování Erb-2 pozitivních plicních nádorů odhalen

Metastazující plicní rakovina zůstává i v dnešní době velmi obtížně léčitelná. Vyhlídky pacientů na uzdravení bývají často mizivé. Z tohoto důvodu jsou aktivně vyhledávány nové terapeutické cíle. Bariérou k jejich nalezení bývají nedostatečně popsané molekulární principy vedoucí k zvrhnutí se zdravé buňky do buňky invazivní se sklony k tvorbě metastáz.

Téměř 30 % všech plicních tumorů je charakterizováno zvýšeným přepisem receptoru Erb-2 pro tyrozinkinázu. Tyto nádory jsou známy svým vysoce metastazujícím potenciálem. V minulosti byly objeveny některé signalizační proteiny a cesty, které přispívají u Erb-2 pozitivních tumorů k jejich invazivnosti. Nikdy však nebyly popsány tak dokonale, aby mohly být využity jako terapeutický cíl při léčbě této agresivní formy rakoviny.

Skupina vědců zjistila, že zvýšený výskyt Erb-2 receptorů vede k fosforylaci a aktivaci plexinu-B1. Jedná se o transmembránový receptor, který kaskádovitě aktivuje Erb-2 dependentní malé GTPázy Rho-A a Rho-C. Tato rodina Rho GTPáz je klíčovým regulátorem buněčné adheze a migrace. Jejich metastazující efekt u nádorových buněk byl popsán již dříve.

Na myším modelu bylo dále potvrzeno, že ablací genů kódujících plexin-B1 se markantně snížil výskyt metastáz. Stejně tak i u lidských pacientů s dignostikovanými Erb-2 tumory korelovala nízká hladina exprese Plexinu-B1 s dobrou prognózou.

Výsledky této studie tedy jasně prezentují plexin-B1 jako potenciální léčebný cíl u pacientů s Erb-2 pozitivní plicní rakovinou.

(msd)

Zdroj: Thomas Worzfeld, et al. Erb-2 signals through Plexin-B1 to promote breast cancer metastasis. The Journal of Clinical Investigation. Publikováno online 1. 3. 2012.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Prognostický význam diabetu u lokalizovaného karcinomu z renálních buněk

Podíl diabetiků mezi pacienty s renálním karcinomem je vyšší než v obecné populaci. Nabízí se otázka, zda nepříznivý vliv diabetu na funkci ledvin může nějakým způsobem ovlivnit vývoj stavu těchto pacientů související s karcinomem.

Konzumace červeného masa a uzenin ve vztahu k incidenci renálního karcinomu – výsledky prospektivního šetření

Vznik zhoubných nádorů ledvin je dáván do souvislosti s řadou faktorů, které mohou přispívat ke zvýšení rizika tohoto onemocnění. Patří k nim vlivy zevního prostředí, životní styl, výživa, genetická výbava a zdravotní stav jedince.

Prognostické faktory u pacientů s metastazujícím renálním karcinomem při léčbě inhibitory tyrozinkinázy

S lepší prognózou pacientů s metastazujícím renálním karcinomem, kteří jsou léčeni sorafenibem a sunitinibem, koreluje kromě výkonnostního stavu ECOG rozvoj subklinické nebo klinické hypotyreózy při protinádorové léčbě.Všechny novinky