Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Přidání ganitumabu k endokrinní léčbě pokročilého karcinomu prsu není přínosné

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 15.4.2013

Přidání ganitumabu k endokrinní léčbě pokročilého karcinomu prsu není přínosné

Randomizovaná kontrolovaná studie se 156 pacientkami ukázala, že přidání ganitumabu k exemestanu nebo fulvestrantu při léčbě pokročilého karcinomu prsu s pozitivitou hormonálních receptorů nevede k lepším výsledkům léčby.

Ganitumab je monoklonální protilátka proti receptoru pro inzulinu podobný růstový faktor (IGF). IGF po vazbě na receptor podporuje proliferaci a přežití buněk. Britští autoři proto hodnotili účinnost a bezpečnost přidání ganitumabu k endokrinní léčbě karcinomu prsu s hormonálními receptory.

Do této studie ve 2. fázi byly zařazeny ženy po menopauze s lokálně pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu již dříve léčené exemestanem nebo fulvestrantem. Byly randomizovány k podávání ganitumabu i. v. (12 mg/kg tělesné hmotnosti, 106 pacientek) nebo placeba (50 pacientek) v kombinaci s fulvestrantem i. m. (500 mg 1. den, 250 mg 15. a 29. den a poté každých 28 dní) nebo s exemestanem p. o. (25 mg jednou denně) ve 28denních cyklech. Primárním sledovaným parametrem byla střední doba přežití bez progrese choroby. Odpověď na léčbu byla hodnocena každých 8 týdnů.

Přežití bez progrese se mezi skupinou s ganitumabem a s placebem významně nelišilo (3,9 vs. 5,7 měsíce, p = 0,44), a celkové přežití bylo ve skupině s ganitumabem dokonce kratší (poměr rizik 1,78, p = 0,025). Výskyt nežádoucích účinků byl v obou skupinách podobný s výjimkou hyperglykémie, která byla zjištěna u 11 % žen s ganitumabem a u žádné ženy s placebem.

Přidání ganitumabu k endokrinní léčbě pokročilého karcinomu prsu není přínosem z hlediska celkového přežití pacientek ani přežití bez progrese a nese s sebou větší riziko nežádoucích účinků.

(zza)

Zdroj: Robertson J. F., Ferrero J. M., Bourgeois H., et al. Ganitumab with either exemestane or fulvestrant for postmenopausal women with advanced, hormone-receptor-positive breast cancer: a randomised, controlled, double-blind, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2013 Mar; 14 (3): 228–35; doi: 10.1016/S1470-2045(13)70026-3. Epub 2013 Feb 13.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Steroidní a nesteroidní inhibitory aromatázy v léčbě rakoviny prsu u postmenopauzálních žen

Současná doporučení mezinárodních odborných společností u postmenopauzálních žen s hormon-dependentní rakovinou prsu uvádějí pětiletou monoterapii anastrozolem nebo letrozolem (nesteroidními inhibitory aromatázy) jako primární volbu pro hormonální adjuvantní terapii.

Difuzně vážené zobrazení lépe určuje prognózu pacientek s rakovinou prsu

Difuzně vážené zobrazení u rakoviny prsu pomůže přesněji určit odpověď na léčbu a prognózu pacientek. Změna difuzního koeficientu (ADC) po neadjuvantní léčbě lépe koreluje s výsledkem celkové léčby než změna velikosti nádoru.

Jóga jako přínosná součást péče o onkologické pacienty

Analýza názorů osob, které navštěvují kurzy jógy pro pacienty s rakovinou, ukázala přínos tohoto cvičení pro „tělo i duši“ v mnoha tělesných a psychosociálních aspektech. Zdá se, že jóga může být přínosnou součástí podpůrné péče o onkologické pacienty, zejména u žen s rakovinou prsu.Všechny novinky