Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Preference pacientů s renálním karcinomem při volbě cílené chemoterapie

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 2.1.2012

Preference pacientů s renálním karcinomem při volbě cílené chemoterapie

Při volbě chemoterapie lékař vždy porovnává přínos léčby, její snášenlivost a nežádoucí účinky. Co ale upřednostňují sami pacienti? Jaký přínos léčby považují za nejdůležitější a co jsou ochotni pro dosažení tohoto přínosu podstoupit?

Na tyto otázky se pokusili odpovědět američtí odborníci, kteří analyzovali preference dospělých pacientů s karcinomem ledvin při volbě chemoterapie. Pro své porovnání zvolili inhibitory angiogeneze, u nichž je při léčbě karcinomu ledvin prokázáno prodloužení přežití bez progrese choroby (PFS) a které se vzájemně liší ve svém profilu toxicity.

Autoři analyzovali odpovědi 138 pacientů s renálním karcinomem starších 18 let, kteří vyplnili dotazník obsahující 12 otázek porovnávajících profil dvou různých léků. Otázky byly sestaveny podle předchozího experimentálního vzoru s ověřenými statistickými proměnnými. Profil každého léku byl popsán na základě jeho účinnosti (PFS), snášenlivosti (únava, průjem, syndrom ruka-noha, vředy v ústech) a závažných nežádoucích účinků (jaterní insuficience, trombóza).

Mezi všemi atributy léčby zahrnutými do tohoto průzkumu byl pro pacienty nejdůležitější její vliv na délku přežití bez progrese choroby. Za největší přínos léčby bylo považováno prodloužení PFS o 22 měsíců. Další součást léčby, kterou pacienti považovali za důležitou, se týkala se sestupnou významností únavy, průjmů, jaterní insuficience, syndromu ruka-noha, trombózy a vředů v ústech. Za prodloužení PFS o 11 měsíců byli pacienti ochotni podstoupit riziko trombózy 3,1 % a jaterní insuficience 2,0 %.

Pro pacienty s renálním karcinomem je při volbě chemoterapie (konkrétně inhibitoru angiogeneze) nejdůležitější prodloužení života bez progrese choroby, pro které jsou ochotni podstoupit vysoké riziko závažných komplikací. Za nejhorší nežádoucí účinky této léčby považují pacienti únavu a průjem.

(zza)

Zdroj: Mohamed AF, Hauber AB, Neary MP. Patient benefit-risk preferences for targeted agents in the treatment of renal cell carcinoma. Pharmacoeconomics 2011(Nov 1);29(11):977-988. Doi: 10.2165/11593370.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Odhad individuálního rizika rakoviny plic s užitím analytických modelů

Dle epidemiologických údajů Spojených států amerických představuje rakovina plic 29 % úmrtí u mužů s rakovinou obecně, u žen pak 26 %. I přes významné pokroky v detekci i léčbě rakoviny plic zůstává pětileté celkové přežití (OS) velmi špatné – 16 % při srovnání všech stadií onemocnění.

Vliv inhibitorů tyrosinkinázy na incidenci mozkových metastáz u metastazujícího Grawitzova nádoru

V časopise Cancer byla zcela nedávno publikována retrospektivní studie u 338 pacientů, která prokázala přínos inhibitorů tyrosinkinázy (sunitinib nebo sorafenib) na snížení rizika rozvoje mozkových metastáz u metastazujícího karcinomu z renálních buněk (mRCC).

Sunitinib (Sutent) v léčbě nádoru a metastáz rakoviny prsu

Metastázy jsou běžným jevem a hlavní příčinou úmrtí u onkologických pacientů. Při lymfangiogenezi se vytvářejí nové lymfatické cévy a ta je pokládána za součást mechanismu tvorby metastáz.Všechny novinky