Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Předchozí zánětlivá onemocnění plic zvyšují riziko rozvoje nádoru plic

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 14.2.2013

Předchozí zánětlivá onemocnění plic zvyšují riziko rozvoje nádoru plic

Rakovina plic zůstává nadále celosvětově jednou z nejčastějších příčin úmrtí na nádorové onemocnění. Přibližné 5leté přežití postižené populace je 15 %. Jednoznačně stanoveným primárním rizikovým faktorem rozvoje onemocnění je kouření, nicméně i nadále probíhá řada studií zabývajících se dalšími rizikovými faktory, které hrají roli zejména u nekuřáků. Jedním z možných faktorů může být předchozí onemocnění plic, jako například chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN, zahrnující emfyzém a chronickou bronchitidu), pneumonie či tuberkulóza. Všechna tato onemocnění vedou k zánětlivému postižení plicní tkáně.

Nedávno byla v časopise American Journal of Epidemiology publikována analýza studií, které se tímto problémem zaobíraly. 17 studií vedených pod dohledem International Lung Cancer Consortium zahrnovalo dohromady 24 607 případů rakoviny plic a 81 829 kontrol. Studie byly zejména evropské a severoamerické a byly provedeny v letech 1984–2011. S využitím statistických metod (model logistické regrese či Coxův model proporcionálních rizik) se autoři zaměřili na různé proměnné (věk, pohlaví, kouření, histologie), ke kterým analýzy vztahovali.

Dle těchto analýz se ukázalo, že u pacientů s anamnézou emfyzému je 2,44krát zvýšené riziko rozvoje plicního nádoru. Relativní riziko nádorového onemocnění pro pacienty s chronickou bronchitidou bylo 1,47, s tuberkulózou 1,48 a s pneumonií 1,57. Emfyzém, pneumonie a tuberkulóza představovaly pro nekuřáky zvýšené riziko rozvoje karcinomu.

Zdá se tedy, že zánět zvyšuje riziko rozvoje nádoru, a to patogeneticky jako promotor skrze navyšování genetických mutací, antiapoptotické signalizace a angiogeneze. Tento typ studií je důležitý zejména proto, že pomáhá ve specifikaci rizikové populace, pro kterou budou nezbytné screeningové programy.

(eza)

Zdroj: Brenner D. R. et al. Previous Lung Diseases and Lung Cancer Risk: A Pooled Analysis from the International Lung Cancer Consortium. Am J Epidemiol 2012; 176 (7): 573–585

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nežádoucí účinky hormonální terapie karcinomu prsu jsou ukazatelem lepší odpovědi na léčbu

Výskyt nežádoucích účinků souvisejících s adjuvantní léčbou rakoviny prsu v první linii je prediktorem delšího přežití bez choroby (DFS) a celkového přežití (OS), jak potvrdila retrospektivní analýza německé studie TEAM.

Léčba zaměřená na patogeny přítomné v dýchacích cestách by mohla zlepšit léčbu pacientů s rakovinou plic

Kolonizace dýchacích cest byla zjištěna téměř u poloviny pacientů s rakovinou plic a významně korelovala s kratším přežitím pacientů.

Laktátdehydrogenáza je prediktorem celkového přežití u pokročilého karcinomu ledvin

Česká republika se opakovaně objevuje na celosvětově prvním místě v incidenci zhoubných nádorů ledvin. U třetiny nemocných je navíc onemocnění diagnostikováno v pokročilém nebo metastazujícím stadiu.Všechny novinky