Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pravidelný šálek kávy snižuje riziko rakoviny prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 4.8.2011

Pravidelný šálek kávy snižuje riziko rakoviny prsu

Komplexní onemocnění, jakým je karcinom prsu, je možné rozdělit na hormonresponzivní (estrogen-receptorpozitivní) a nehormonálně závislý (estrogen-receptornegativní) subtyp. Existují důkazy o asociaci mezi konzumací kávy a menším rizikem rakoviny prsu v závislosti na různých druzích estrogenních receptorů (ER).

Rozsáhlá švédská populační studie u postmenopauzálních žen (2 812 případů, 3 111 kontrol) zkoumala závislost mezi konzumací kávy a estrogenovým receptorovým typem nádoru. Ženy s nádorem prsu a bez něj byly porovnány podle věku a konzumovaného množství kávy. Zkoumány byly i další faktory rizika rozvoje karcinomu prsu, jako např. věk, kdy u ženy nastává menopauza, fyzická aktivita, váha a genetická predispozice.

Z výsledků analýzy vyplývá, že pití kávy, oproti ostatním faktorům, je spojeno s mírným poklesem celkového rizika rakoviny prsu u modelu upraveného dle věkové kategorie. Poměr šancí pro více než 5 šálků denně v porovnání s poměrem šancí při konzumaci maximálně jednoho šálku kávy denně činil 0,80 (95% CI 0,64–0,99, P = 0,028). U rozvrstvené analýzy případů a kontrol byl zaznamenán významný pokles rizika výskytu ER negativního karcinomu prsu u žen pravidelně pijících více než 5 šálků kávy denně (poměr šancí pro konzumaci více než 5 šálků/den v porovnání s  nevýše jedním šálkem/den byl 0,43, 95% CI 0,25–0,72, P = 0,0003).

Zvýšená konzumace kávy je spojena se statisticky signifikantním poklesem rizika rozvoje antiestrogenrezistentního estrogen-receptornegativního nádoru prsu u postmenopauzálních žen. Mechanizmus tohoto protektivního účinku a účinná látka kávových zrn, která tento efekt působí, nejsou prozatím objasněny.

(Thom)

Zdroj: Li J., Seibold P. et al. Coffee consumption modifies risk of estrogen-receptor negative breast cancer. Breast Cancer Research 2011, 13: R49; doi: 10.1186/bcr2879

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Riziko výskytu rakoviny u pacientů trpících komplexními chorobami

Proč pacienti s Downovým syndromem mají snížené riziko mnoha solidních nádorů, avšak zvýšenou šanci trpět leukémií či testikulárními nádory? Tento trend je patrně iniciován paradoxem: jedna zdravotní obtíž chrání před další, například rakovinou.

Pití zeleného čaje může snížit biologickou dostupnost sunitinibu

Studie čínských autorů ukázala, že pití zeleného čaje může ovlivnit účinnost sunitinibu, perorálního cytotostatika používaného k léčbě metastatického renálního karcinomu a pokročilých stadií gastrointestinálního stromálního tumoru.

Účinnost exemestanu u ER+ karcinomu prsu není závislá na expresi progesteronových receptorů

V rámci mezinárodní studie TEAM u pacientek s časným karcinomem prsu s přítomností estrogenových receptorů proběhla podstudie, která hodnotila vliv přítomnosti progesteronových receptorů na výsledek léčby tamoxifenem a exemestanem.



Všechny novinky