Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Praktický dopad nové klasifikace karcinomů plic na diagnostické postupy

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 1.11.2012

Praktický dopad nové klasifikace karcinomů plic na diagnostické postupy

Nová klasifikace karcinomů plic z roku 2011, kterou si vyžádaly moderní možnosti léčby nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), mění požadavky na diagnostické postupy tohoto onemocnění. Nová klasifikace, kterou společně vypracovaly Mezinárodní asociace pro studium rakoviny plic (IASLC), Americká hrudní společnost (ATS) a Evropská respirační společnost (ERS), poprvé přináší standardizovanou terminologii pro diagnostiku rakoviny plic na základě malých biopsií a cytologie. Až donedávna nebylo třeba jednotlivé podtypy NSCLC odlišovat, protože terapeutický přístup k adenokarcinomu plic i skvamocelulárnímu karcinomu byl podobný. Situaci však výrazně změnily nové terapeutické možnosti, které jsou nyní dostupné pro pacienty s adenokarcinomem nebo s blíže nespecifikovaným NSCLC.

Při analýze bioptického materiálu, zejména u špatně diferencovaných tumorů, kde není možné jednoznačně stanovit diagnózu pomocí světelné mikroskopie, se nyní doporučuje speciální barvení a zachování co největší části tkáně na molekulární testy. Většinu tumorů je možné klasifikovat podle přítomnosti jednoho markeru adenokarcinomu (např. tyreoidální transkripční faktor nebo mucin) nebo jednoho markeru skvamocelulárního karcinomu (např. p40 nebo p63). Karcinomy, které nelze na základě morfologie a speciálního barvení jednoznačně rozlišit, se označují jako blíže nespecifikovaný NSCLC. Ty lze pomocí markerů rozdělit na NSCLC spíše adenokarcinom nebo NSCLC spíše skvamocelulární karcinom.

Na každém pracovišti, kde se provádí diagnostika karcinomů plic, je třeba vypracovat mezioborový postup získávání a zpracování malých bioptických vzorků, jehož účelem bude nejen stanovení diagnózy, ale i molekulární testování a hodnocení markerů rezistence na léčbu.

(zza)

Zdroj: Travis W. D., Brambilla E., Noguchi M., et al. Diagnosis of Lung Cancer in Small Biopsies and Cytology: Implications of the 2011 International Association for the Study of Lung Cancer/American Thoracic Society/European Respiratory Society Classification. Arch Pathol Lab Med. 2012 Sep 12. [Epub ahead of print]

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rakovina prsu u žen pracujících ve směnném provozu

Zajímavé výsledky přinesla nedávno publikovaná studie švédských autorů, která se zabývala spojitostí mezi prací ve směnném provozu a zvýšeným rizikem rakoviny prsu. Zmiňované studie se účastnilo celkem 4 036 žen. Potřebná data byla získána z longitudinální kohortové studie WOLF (Work, Lipids, and Fibrinogen).

Prognostický vliv hodnoty CRP před léčbou u pacientů s metastatickým karcinomem ledviny léčených inhibitory tyrozinkinázy

Role C-reaktivního proteinu (CRP) jako nezávislého prognostického faktoru metastatického karcinomu ledvin byla popsána již v éře cytokinů. Nicméně prognostický vliv CRP na přežití pacientů s tímto karcinomem léčených inhibitorem tyrozinkinázy nebyl dosud popsán.

Nový význam měření CRP u nemocných s pokročilým metastazujícím karcinomem ledviny

Karcinom ledviny zastupuje cca 2 % ze všech karcinomů, bohužel celosvětově toto procento vzrůstá. V současné době je až 40 % karcinomů ledviny zachyceno náhodně.Všechny novinky