Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Použití sunitinibu v terapii pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 23.4.2015

Použití sunitinibu v terapii pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru

Nejčastěji používanou léčbou první linie u gastrointestinálních stromálních tumorů (GIST) je tyrozinkinázový inhibitor imatinib. Studie prezentovaná v prestižním časopise Cancer hodnotí použití sunitinibu u pacientů s GIST, kteří na podávání imatinibu neodpověděli či jeho podávání netolerovali.

Sunitinib byl pacientům podáván v dávce 50 mg v 6týdenních cyklech, kdy byl lék podáván 4 týdny a následně následovala 2týdenní pauza. Frekvence vyšetření zaměřených na odpověď nádoru na sunitinib byla ponechána na volbě daného centra, odpověď byla hodnocena standardně dle kritérií Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.0.

Populaci hodnocenou dle léčebného záměru tvořilo celkem 1124 pacientů, medián trvání léčby byl 7 měsíců. Medián do progrese tumoru byl 8,3 měsíce, medián celkového přežití (OS) byl 16,6 měsíce. V době konečné analýzy bylo naživu 36 % pacientů. Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími účinky stupně 3 a 4 byly syndrom ruka/noha (11 %), únava (9 %), neutropenie (8 %), hypertenze (7 %) či trombocytopenie (6 %). Nežádoucí příhody kardiálního charakteru spojené s terapií se nevyskytly častěji než v 1 %.

Tato studie potvrdila dlouhodobou bezpečnost a účinnost sunitinibu v terapii nemocných trpících pokročilým GIST, u nichž selhala standardní péče imatinibem.

(eza)

Zdroj: Reichardt P. et al. Clinical outcomes of patients with advanced gastrointestinal stromal tumors: Safety and efficacy in a worldwide treatment-use trial of sunitinib. Cancer – publikováno 13. ledna 2015; doi: 10.1002/cncr.29220

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Crizotinib má již data k použití i v první linii

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) je příkladem onemocnění, v jehož léčbě byly ještě donedávna naprosto omezené možnosti. Nyní se na trhu objevuje celá řada látek cílené terapie. S tím se postupně zlepšuje i dosud zoufalá prognóza pacientů. Podmínkou vývoje je diverzifikace nemoci podle molekulárněpatologických znaků. Jednou ze drah, které je možné cíleně zasáhnout, je signální kaskáda ALK (anaplastic lymphoma kinase), kterou přímo ovlivňuje moderní lék crizotinib. 

Bosutinib v terapii nově diagnostikované chronické fáze CML

Bosutinib je duální inhibitor SRC/ABL1 tyrozinkinázy. Je indikován v léčbě rezistentní/intolerantní chronické myeloidní leukémie (CML). Studie BELA (Bosutinib Efficacy and Safety in Newly Diagnosed CML) byla zaměřena na podávání bosutinibu nemocným s nově diagnostikovou CML v chronické fázi.

U zdravých dobrovolníků nebyl prokázán vliv axitinibu na QTc interval ani při vysokých dávkách

Axitinib je potentní selektivní inhibitor receptorů pro vaskulární endoteliální růstový faktor, který je schválen k léčbě druhé linie u pokročilého renálního karcinomu (RCC). Preklinické studie sice neprokázaly potenciál k poruchám srdeční depolarizace indukované axitinibem, nicméně autoři předkládané studie se rozhodli vztah axitinibu k prodloužení korigovaného QT (QTc) intervalu podrobněji prozkoumat.Všechny novinky