Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Postoperační kvalita života, stav potence a kontinence po radikální retropubické prostatektomii

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 29.5.2011

Postoperační kvalita života, stav potence a kontinence po radikální retropubické prostatektomii

Autoři studie publikované v květnovém vydání časopisu The Journal of Urology se zaměřili na charakteristiky pacientů a nádorů, které by umožnily lépe predikovat stav kontinence, potence a fyzického i duševního zdraví po absolvování radikální prostatektomie. Sledování pacientů probíhalo jeden rok po absolvování operace.

Metoda

Prospektivní studie zahrnovala 236 pacientů, kteří podstoupili otevřenou radikální retropubickou prostatektomii na stejném pracovišti v letech 2005 až 2007. Údaje o postoperačním zdravotním stavu byly zjišťovány pomocí validovaných dotazníků vždy ve třetím, šestém a dvanáctém měsíci po operaci.

Výsledky

V průběhu jednoletého sledování se u 75 % pacientů vrátil jejich fyzický zdravotní stav do situace před operací, návrat psychického stavu do stavu před operací uvedlo v průběhu jednoho roku po operaci 73 % pacientů. Kontinence odpovídala předoperačnímu stavu jeden rok po operaci u 75 % pacientů, zatímco potence u 26 % pacientů. K obnově fyzického zdravotního stavu došlo rychleji než k plné obnově duševního zdravotního stavu. Mezi faktory, které signifikantně (p < 0,05) pozitivně ovlivňovaly výsledky operace ve vztahu k tělesnému a duševnímu zdraví a postoperačnímu stavu kontinence a potence, patřila koncentrace prostatického specifického antigenu nižší než 20 ng/ml, nervy šetřící operační technika, žádné intraoperační ani postoperační komplikace, nepřítomnost adjuvantní léčby a účast na postoperačním rehabilitačním programu.

Uvedená studie zdůrazňuje především vliv operace na psychický stav pacientů. Autoři studie navrhují, aby pacienti před operací absolvovali konzultaci týkající se jejich fyzického i psychického stavu, která by pak pomohla předvídat postoperační kvalitu života spojenou se zdravím a výsledný stav kontinence a potence.

(vek)

Zdroj: Treiyer A, Anheuser P, Bütow Z, Steffens J. A single center prospective study: prediction of postoperative general quality of life, potency and continence after radical retropubic prostatectomy. J Urol 2011(May);185(5):1681-1685.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Budoucnost cílené terapie metastazujícího renálního karcinomu

V poslední době nastal boom různých terapeutických metod, kterými lze účinně intervenovat proti metastazujícímu renálnímu karcinomu. Přípravky standardně používané v dnešní době v drtivé většině vytěsnily imunoterapii.

Tendence výskytu karcinomu ledviny v ČR a v USA

Česká republika zaujímá ve světě první místo v incidenci karcinomu ledviny, nejmalignějšího urologického nádoru. Porovnáním epidemiologických dat shromážděných v národních onkologických registrech je možno vyhodnotit tendence ve výskytu karcinomu ledviny.

Genetické polymorfismy u pacientů s karcinomem ledvin léčených sunitinibem

Pacienti s metastazujícím karcinomem ledviny profitují z léčby sunitinibem. Nově bylo zjištěno, že někteří z pacientů mají ještě nadějnější vyhlídky do budoucna než doposud.Všechny novinky