Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Porucha reparačních mechanismů DNA jako rizikový faktor karcinomu plic u nekuřáků

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 29.8.2008

Porucha reparačních mechanismů DNA jako rizikový faktor karcinomu plic u nekuřáků

Rakovina plic postihuje přibližně v patnácti procentech případů nekuřáky. Výsledky nové studie ukázaly, že kromě expozice tabákovému kouři je dalším rizikovým faktorem pro vznik rakoviny plic u osob, které nikdy nekouřily, insuficience reparačních mechanismů DNA. Podrobná zpráva o výsledcích studie byla publikována v červnovém vydání časopisu Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention.

Vědci informují, že nekuřáci s nedostatečnou schopností opravovat poškozenou DNA mají v porovnání s nekuřáky s normální reparační schopností DNA celkově dvojnásobné riziko vzniku rakoviny plic. U účastníků studie s nejnižší kapacitou opravovat poruchy DNA bylo zjištěno dokonce trojnásobné riziko maligního zvratu proti osobám s normálními reparačními mechanismy DNA.

V rámci studie bylo prozkoumáno 219 vzorků leukocytů od pacientů s diagnostikovaným plicním tumorem a 309 vzorků od zdravých kontrolních osob. Všichni účastníci studie patřili mezi naprosté nekuřáky, tj. nikdy nekouřili. Exkuřáci do studie zařazeni nebyli. Buňky byly podrobeny testu reaktivace hostitelské buňky. Jeho podstatou je vnesení specifického, vysoce mutagenního karcinogenu přítomného v tabákovém kouři, benzo(a)pyren diolepoxidu (BPDE), do zkoumané buňky.

Ačkoli primárním cílem studie nebylo hledání genu nebo genů, které zodpovídají za suboptimální reparační schopnosti DNA, získaná data ukázala, že porucha je do určité míry dědičná. Příbuzní prvního stupně pacientů s nejslabšími reparačními mechanismy mají podle výsledků studie 2,5krát vyšší riziko vzniku rakoviny plic než takto blízcí příbuzní osob s normálními reparačními schopnostmi DNA.

(zak)

Zdroj: American Association for Cancer Research 2008, June 27. Faulty DNA Repair Could Be A Risk Factor For Lung Cancer In Nonsmokers. http://www.aacr.org/home/about-us/news.aspx?d=1083

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam určení ADAM9 u karcinomu ledvin

Důležitým prognostickým faktorem u karcinomu ledvin je přítomnost metastáz, stejně jako intravaskulární invaze. Vědci neustále hledají molekulární struktury, které by umožnily co možná nejdříve určit nasměrování terapie a prognózu.

Genetické abnormality u pacientů s Wilmsovým tumorem asociované s mutací WT1

Japonští vědci ze Saitama Cancer Center zjistili, že u poloviny pacientů s Wilmsovým tumorem se strukturálními abnormalitami WT1 genu se vyskytují duplikace paternálního genu pro IGF-2 nebo ztráta maternálního imprintingu pro IGF-2.

Exemestan zlepšuje interval bez relapsu při karcinomu prsu

Steroidní inhibitor aromatázy exemestan dokáže prodloužit a zkvalitnit přežití bez relapsu. Prokázaly to výsledky klinické studie u žen s estrogen receptor pozitivním karcinomem prsu v počátečním stadiu (T1-3N1M0), kterým byl exemestan podáván po dobu pěti let.Všechny novinky