Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Porovnání přežívání pacientek s karcinomem prsu u obyvatelek iránského Ardabilu a Britské Kolumbie

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 17.1.2010

Porovnání přežívání pacientek s karcinomem prsu u obyvatelek iránského Ardabilu a Britské Kolumbie

Zákonitosti v přežívání mohou poskytnout informace o závažnosti nádorového onemocnění, stejně tak ale mohou odhalit mezery v systémové politice záchytu a léčby rakoviny a mohou podpořit plánování zvýšených kontrolních systémů v programu. V popisované studii porovnávají teheránští autoři jednoroční přežívání pacientek s prsním karcinomem u dvou populací za použití ardabilského registru (Irán) a registru Britské Kolumbie (Kanada).

Metodika

Nově diagnostikované případy karcinomu prsu u žen ve věku 20 let a výše byly identifikovány v ardabilském registru od roku 2003 do roku 2005, stejně tak byla zpracována data z registru Britské Kolumbie v roce 2003. Tříletá perioda byla v Ardabilu použita z důvodu stability statistických dat při malém záchytu pacientek s karcinomem prsu za 1 rok. Mezinárodní klasifikace onkologických onemocnění byla použita k určení morfologie a topografie onemocnění. Doba přežití byla určena jako čas od stanovení diagnózy onemocnění do úmrtí. Doby přežívání byly vypočteny pro věkové skupiny 20–29, 30–39, 40–49, 50–59 let a nad 60 let.

Výsledky

Pacientky s karcinomem prsu v Britské Kolumbii (BC) měly vyšší jednoroční přežívání než pacientky diagnostikované v Ardabilu celkově i v každé věkové skupině pod 60 let. Medián věku v době diagnózy byl 61 let (24–104) v BC a 44 let (21–86) v Ardabilu. V BC bylo 23 % pacientek v době diagnózy mladších 50 let, v Ardabilu to bylo 64 %. Jednoroční relativní míra přežívání vztažená k věkovým skupinám byla v BC 0,99 (SD = 0,004) u žen pod 50 let a 0,97 (SD = 0,012) u žen nad 50 let. V Ardabilu byla u žen pod 50 let 0,92 (SD = 0,020), u žen nad 50 let pak 0,95 (SD = 0,037).

Závěr

Pacientky s karcinomem prsu v Britské Kolumbii mají vyšší jednoroční přežívání než pacientky s touto diagnózou v Ardabilu. Tyto výsledky podporují důležitost screeningových programů rakoviny prsu, veřejné osvěty a povědomí týkajících se časné detekce karcinomu prsu a stejně tak kladou požadavky na rozvoj zdravotní péče v Íránu.

(val)

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Vliv inhibitorů aromatázy na stav kostí u pacientek s karcinomem prsu

Poté, co byly do léčby časného karcinomu prsu zavedeny inhibitory aromatázy III. generace, začala být věnována větší pozornost tomu, jaký vliv mají tyto léky na kvalitu kosti. Inhibitory aromatázy vykazují potenci tlumit estrogeny a zvyšují ztrátu kostní hmoty u postmenopauzálních žen.

Karcinom z bazálních buněk u pacienta po transplantaci ledviny

Imunosupresivní léčba po transplantaci ledvin výrazně zvyšuje riziko vzniku kožních malignit, například bazaliomů. Vzhledem k tomu, že počet transplantovaných pacientů stoupá, zvyšuje se i počet těch, kteří na tyto kožní defekty trpí.

Dlouhodobé výsledky v léčbě exemestanem a tamoxifenem

Jeden z velmi často používaných přípravků v léčbě prsu je tamoxifen. Ten ale může vyvolávat i poměrně zásadní nežádoucí účinky, jako je například hyperplazie endometria. Mezinárodní tým lékařů a vědců tedy zjišťoval, zda nelze tyto nežádoucí účinky snížit.Všechny novinky