Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Porodní délka a hmotnost jako predispoziční faktory rakoviny prsu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 13.4.2010

Porodní délka a hmotnost jako predispoziční faktory rakoviny prsu

Během posledních dvaceti let je porodní délka úzce spjata s pozdějším rizikem vzniku rakoviny prsu. Rovněž tak porodní hmotnost a obvod hlavy jsou pozitivně asociovány s rizikem rakoviny prsu. Důležitý je rovněž ponderální index neboli poměr porodní hmotnosti a délky. V posledních metaanalýzách je však hlavní důraz kladen na porodní délku. V dospělosti jsou pak se zvýšeným rizikem rakoviny prsu spojeny tělesná výška a BMI u postmenopauzálních žen. V popisované studii je hodnoceno, zda jsou porodní délka a porodní hmotnost asociovány s přežitím rakoviny prsu a zda mají vliv na prognostické faktory, jako jsou lymfatické uzliny a velikost tumoru.

Metody

Do studie byly zahrnuty ženy narozené v termínu, porodní délka se pohybovala mezi 46 a 55 cm a porodní hmotnost byla mezi 2 000 a 5 000 gramy. Do studie byly zahrnuty ženy léčené radikální mastektomií. Celkem bylo pozorováno 331 žen. Byly sbírány tkáňové vzorky a vyšetřeny na patologii. Informace o výskytu lymfatických uzlin a velikosti tumoru byly získány z dokumentace.

Výsledky

Ženy s porodní délkou větší než 52 cm měly téměř dvakrát vyšší (hazard ratio 1,92, 95% interval spolehlivosti 1,09–3,41) riziko úmrtí na rakovinu prsu ve srovnání s pacientkami s porodní délkou 48 cm a menší. Jasná souvislost mezi porodní váhou a ponderálním indexem (poměr porodní váhy a délky) s přežitím nebyla nalezena. Dle dané studie nebyla rovněž prokázána souvislost mezi porodní délkou a velikostí tumoru a mezi porodní délkou a stavem lymfatických uzlin.

(ena)

Zdroj:
O Maehle B., Vatten J., Tretli S.: Birth length and weight as predictors of breast cancer prognosis. BMC Cancer 2010; 10: 115. Doi: 10.1186/1471-2407-10-115

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Klinický význam časné detekce renálního karcinomu v nativní ledvině po transplantaci ledviny

Průměrná délka života pacientů po transplantaci ledvin se stále prodlužuje. Již brzy se ale hlavní příčinou pozdního úmrtí po transplantaci může stát malignita. Doporučení společností pro nefrologii a urologii dosud nestanovují optimální frekvenci screeningu renálního karcinomu původních ledvin u pacientů, kteří podstoupili transplantaci ledviny.

Význam a prognostická hodnota nádorových markerů

V mnoha léčebných centrech se nádorové markery používají u pacientů v pokročilé fázi onemocnění k zachycení rekurence nemoci a k monitorování odpovědi na terapii, ačkoliv skutečná hodnota opakovaného vyšetření hladiny nádorových markerů zůstává sporná.

Intenzivní chemoterapie může být účinná u vysoce rizikových lokalizovaných karcinomů rekta

Neoadjuvantní chemoterapie dvěma různými farmaky namísto jednoho předcházející standardní léčbě může mít dobré výsledky u vysoce rizikových potenciálně operabilních lokalizovaných karcinomů rekta.Všechny novinky