Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Populační studie rizika karcinomu prsu u dcer matek diabetiček

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 16.1.2011

Populační studie rizika karcinomu prsu u dcer matek diabetiček

Diabetes mellitus během těhotenství vede k hypertrofii plodu. Ta sama o sobě je podle výsledků studií spojena s vyšším rizikem karcinomu prsu do budoucna. Švédský výzkumný tým si položil otázku, jak diabetes mellitus matek ovlivní riziko karcinomu prsu u jejich dcer v porovnání s běžnou populací.

Retrospektivní kohortová studie využila data ze švédských statistik registru pacientů, příčin úmrtí a registru malignit mezi roky 1964 a 2005. Bylo nalezeno téměř 300 000 dcer, u jejichž matek byl před porodem nebo po něm diagnostikován diabetes. Pomocí Poissonova rozdělení byly vypočteny standardizované poměry incidence (standardized incidence ratio – SIR) v porovnání s kontrolní kohortou.

V souboru dcer matek diabetiček bylo objeveno 7 956 případů karcinomu prsu. Na stejný počet subjektů kontrolního vzorku připadlo 9 204 případů. Diabetes u matky se tak překvapivě projevil jako ochranný faktor s celkovým SIR 0,86 (95% CI: 0,85–0,88). Silněji se tento vliv projevuje u nádorů premenopauzálních (SIR 0,83) než postmenopauzálních (SIR 0,91). Nejmenší riziko (SIR 0,76) měly dcery, u jejichž matek byl diabetes diagnostikován ve věku 50–59 let, při diagnostice v mladším nebo starším věku se SIR pohyboval mezi 0,85 a 0,90.

Výsledky byly pro výzkumný tým překvapením, protože spíše očekával, že diabetes u matky bude pro dcery faktor rizikový. Předchozí studie totiž prokázaly, že vyšší fetální hmotnost a hlavně délka jsou spojeny s vyšším rizikem karcinomu prsu. Také samy diabetičky mají poněkud vyšší riziko karcinomu prsu. Z tohoto efektu je podezříván IGF-I, růstový faktor, který stimuluje tkáně k proliferaci. Je také zodpovědný za vznik diabetické fetopatie.

Navzdory všem těmto vlivům a dosavadním znalostem se však diabetes mellitus v anamnéze matky projevil ve zmíněné studii jako protektivní faktor rozvoje karcinomu prsu u dcery.

(uli)

Zdroj:
Olof Stephansson, Fredrik Granath, Anders Ekbom and Karin B Michels, Risk of breast cancer among daughters of mothers with diabetes: a population-based cohort study, Breast Cancer Research 2010, 12: R14; doi: 10.1186/bcr2481

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Sutent účinný i u rakoviny pankreatu

Nezávislé přezkoumání účinku Sutentu (sunitinib) firmy Pfizer v terapii pankreatického neuroendokrinního tumoru ve 3. fázi klinického hodnocení potvrdilo původní výsledky investigátorů. Oproti placebu sunitinib statisticky významně zlepšuje prodloužení života bez progrese nádoru.

Srovnání vlivu tamoxifenu a exemestanu na tloušťku endometria

Studie nedávno uveřejněná v časopise Gynecologic Oncology měla za úkol zhodnotit vliv dvou léků – exemestanu a tamoxifenu – na tloušťku endometria u pacientek léčených adjuvantní terapií kvůli estrogenreceptor pozitivnímu postmenopauzálnímu karcinomu prsu.

Rakovina močového měchýře v Saúdské Arábii

Arabské zdravotnictví i přes obrovskou sumu každoročně investovaných prostředků a neustálý příliv odborníků ze Západu pořád zaostává za vyspělými zeměmi.Všechny novinky