Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Onkologická léčba: Novinky
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Pokroky v léčbě nádorů gastrointestinálního traktu

Specializace: dětská onkologie onkologie
Téma: Onkologická léčba

Vydáno: 20.3.2011

Pokroky v léčbě nádorů gastrointestinálního traktu

Na konci ledna bylo v San Francisku na 8. výročním sympoziu o nádorech gastrointestinálního traktu (GIT) představeno několik zajímavých novinek. Jsou skvělým příkladem toho, jak pokroky v medicíně pomáhají léčbu individualizovat pro konkrétního pacienta. Týkaly se léčby nádorů GIT, předpovědi reakce nádoru na chemoterapii nebo předpovědi rekurence nádoru.

Radioterapie análního karcinomu – malá změna s velkým přínosem

Jedna z posledních studií léčby karcinomu anu a análního kanálu dospěla k zajímavému poznání po dvouletém sledování. Chemoterapie kombinovaná s radioterapií s modulací intenzity (IMRT) je stejně účinná a přitom méně toxická než chemoterapie kombinovaná s konvenční radioterapií. V prezentované klinické studii byla IMRT významně méně zatížena kožními a gastrointestinálními vedlejšími účinky radioterapie. IMRT je tedy v principu navržena tak, že se cíleně zaměřuje pouze na nádor a šetří okolní tkáň.

Inhibitory tyrozinkinázového receptoru účinné proti rezistentním GIST

Inhibitory tyrozinkinázového receptoru (RTK) jsou možnou účinnou alternativou pro pacienty s pokročilými gastrointestinálními stromálními tumory (GIST), které jsou rezistentní na dosavadní léčbu. Zastaví progresi nádoru u více než dvou třetin pacientů, u některých z nich na celé tři roky.

Genový test může identifikovat riziko rekurence pro pacienty s kolorektálním karcinomem

Genový test, který analyzuje expresi 18 konkrétních genů, odhaluje možné riziko rekurence lokalizovaného karcinomu kolorekta (stage II). Tento genový test tak může pomoci i v rozhodování o dalším léčebném postupu a pomáhá identifikovat i pacienty, kteří nepotřebují další chemoterapii. 80 % pacientů pomůže samotný chirurgický zákrok a nepotřebují další léčbu, genový test odhaluje zbylých 20 %, u kterých je další, doplňující léčba nutná pro riziko rekurence.

PET pomáhá detekovat odpověď nádoru jícnu na chemoterapii

Další novinkou je použití pozitronové emisní tomografie (PET), která pomáhá určit prognózu pacienta s lokálně pokročilým adenokarcinomem jícnu. Konkrétně se využije ke zhodnocení výsledku chemoterapie tohoto nádoru v oblasti gastroezofageální junkce. Může tak potvrdit dobrou odpověď nádoru na chemoterapii a předpovědět bezpříznakové období a delší přežití, aniž by se dávka chemoterapie zvyšovala nebo aniž by byl nutný chirurgický zákrok.

(ercp)

Zdroj:
Prezentováno na Gastrointestinal Cancers Symposium, v San Francisku, USA, 20.–22. ledna 2011. Dostupné na www.medicalnewstoday.com

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stejná mutace genů u třetiny renálních karcinomů

Podle dat z National Cancer Institute patří nádory ledvin mezi deset nejčastějších tumorů u obou pohlaví v USA. Mezi nejčastěji se vyskytující tumory ledvin se řadí v 90 % renální světlobuněčný karcinom.

Životní styl ovlivňuje rozvoj kolorektálního karcinomu

Několik studií dávno potvrdilo nesporný význam životního stylu a jeho roli v rozvoji kolorektálního karcinomu. Vědci z dánské Společnosti pro rakovinu ve své rozsáhlé prospektivní skupinové studii zkoumají specifické faktory, které společně s behaviorálními návyky mohou přispívat ke zvýšenému riziku kolorektálního karcinomu.

Nová TNM klasifikace nádorů plic

TNM klasifikace patří mezi základní popisné charakteristiky nádorů, přičemž parametr T popisuje velikost nádoru, N počet postižených uzlin a M přítomnost metastáz. Zcela nová, již sedmá verze TNM klasifikace plicních nádorů byla publikována Mezinárodní unií proti rakovině (UICC) a Americkým výborem proti rakovině (AJCC) již začátkem roku 2009.Všechny novinky